สอนเดินจงกรม และนำนั่งสมาธิ

สอนวิธีการเดินจงกรม
https://www.youtube.com/watch?v=fjO7ODw0eJs
นำนั่งสมาธิ
https://www.youtube.com/watch?v=PlBXBjB4q-M