ฟังคลิปเสียง MP3 เสียงอ่านหนังสือ “ไม่ใช่กู”

ฟังคลิปเสียง MP3 ฟังเสียงอ่านหนังสือ ไม่ใช่กู

ฟังคลิปเสียง MP3 ฟังเสียงอ่านหนังสือ

ไม่ใช่กู

ธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-10.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม จาก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/
โฆษณา

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-10.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-11.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-12.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-13.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-14.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-15.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-17.mp3

ตอนที่ 18 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-18.mp3

ตอนที่ 19 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-19.mp3

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังธรรมบรรยาย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : เตรียมตัวสู่การปฏิบัติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-1.mp3

ตอนที่ 2 : ออกจากคิดเพื่อรู้จักสังขาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-2.mp3

ตอนที่ 3 : กุศล อกุศล-โลกนี้วินาทีเดียว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-3.mp3

ตอนที่ 4 : เราเกิดมาทำไม – การพิจารณาอาหาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-4.mp3

ตอนที่ 5 : ปรมกัลยาณมิตรคาถา และ งาน 3 จังหวัดชายแดนใต้
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-5.mp3

ตอนที่ 6 : อริยมรรคมีองค์ ๘
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-6.mp3

ตอนที่ 7 : ไตรสิกขาสู่ความเป็นอิสระ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-7.mp3

ตอนที่ 8 : กายไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-8.mp3

ตอนที่ 9 : ตอบคำถาม และ ผู้อยู่เหนือโลก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-9.mp3

ตอนที่ 10 : ตอบคำถาม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-10.mp3

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-10.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-11.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-12.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-13.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-14.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-15.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-17.mp3

ตอนที่ 18 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-18.mp3

การใช้งาน Podcast ฟังธรรมะ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (ผู้เดินตามมรรค)

headphone-podcast-400px-2
รวมคลิปเสียง mp3 / Podcast
ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

Podcast คืออะไร
Podcast ของทางกลุ่มผู้เดินตามมรรค คือบริการรายการคลิปเสียงธรรมะ ธรรมบรรยาย ข้อคิด ข้อธรรม ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ท่านสามารถรับฟังได้อย่างสะดวกมากขึ้นผ่านโปรแกรมจัดการ รวมถึงการติดตามรายการคลิปเสียงตอนใหม่ ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยกลุ่มผู้เดินตามรรคได้จัดทำ Podcast นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่ธรรมะ ธรรมบรรยายจาก อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม และกลุ่มผู้เดินตามมรรค โดยท่านสามารถรับ Podcast ได้ด้วยหลากหลายโปรแกรม

วิธีรับ Podcast อธิบายโดยย่อ  

โดยพิมพ์ค้น Podcast ด้วยชื่ออาจารย์ได้เลย
ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

หรือ Subscribe ทาง Feed URL นี้
https://8podcast.wordpress.com/category/ajprasert/feed/

วิธีรับ Podcast อธิบายโดยละเอียด
โปรแกรมสำหรับรับฟัง Podcast นั้นมีหลากหลายให้เลือกใช้ มีทั้งแบบใช้ได้ฟรี และแบบจ่ายเงิน ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างและแนะนำโปรแกรมที่สามารถดาวโหลดมาใช้ได้ฟรี หลังจากนั้นท่านอาจเลือกใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้ ขอให้เลือกอันที่ท่านรู้สึกใช้สะดวกเถิด

สำหรับท่านที่ใช้ของ Apple, iPhone, iPod, iPad
ตัวอย่างวิธี Subscribe ด้วยโปรแกรมชื่อ Podcast

หากท่านยังไม่มีโปรแกรมนี้ ให้เข้าไปที่ App Store
AppStore-50px

แล้วพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า Podcast
จะขึ้นโปรแกรม Podcast ขึ้นมา ให้เลือกโปรแกรมนี้
podcast_logo-50px

จากนั้นเลือก Download หรือ Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้ว เปิดโปรแกรม Podcast ขึ้นมา

จากนั้นให้ไปที่ปุ่มค้นหา Search
search-50px

ให้ท่านพิมพ์ค้นด้วยชื่ออาจารย์ได้เลย ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

รอซักครู่ก็จะพบรายการคลิปเสียงอาจารย์ปรากฏขึ้นมา

podcast-ajprasert-300px

ก็ให้เลือกปุ่ม Subscribe เพื่อสมัครฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายในตอนต่าง ๆ ได้เลย

รายการคลิปเสียงต่าง ๆ จะอยู่ที่หน้าหลัก My Podcasts
ท่านสามารถเลือกฟังคลิปเสียงตอนต่าง ๆ ได้โดยคลิกที่คลิปเสียงนั้นได้เลย

และจะมีปุ่ม Download หากท่านต้องการดาวโหลดไฟล์คลิปเสียงเอาไว้
iClound-40px

สำหรับท่านที่ใช้ Android
ตัวอย่างวิธี Subscribe ด้วยโปรแกรมชื่อ AntennaPod

หากท่านยังไม่มีโปรแกรม ให้เข้าไปที่ Play Store
PlayStore-50px-2

แล้วพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า AntennaPod
จะขึ้นโปรแกรม AntennaPod ขึ้นมา ให้เลือกโปรแกรมนี้
AntennaPod-50px

จากนั้นเลือก Download หรือ Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้ว เปิดโปรแกรม AntennaPod ขึ้นมา

จากนั้นให้ไปที่ปุ่มค้นหา Search หรือ Search iTunes
หรือปุ่มค้นหา search-50px-2

(หรือเข้าไปที่ เมนูหลักก่อน
แล้วคลิก + Add Podcast แล้วค่อย Search )

ให้ท่านพิมพ์ค้นด้วยชื่ออาจารย์ได้เลย ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

รอซักครู่ก็จะพบรายการคลิปเสียงอาจารย์ปรากฏขึ้นมา

podcast-ajprasert-300px

ก็ให้เลือกปุ่ม Subscribe เพื่อสมัครฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายในตอนต่าง ๆ ได้เลย

เมื่อกลับไปที่เมนูหลัก
จะพบกับรายการ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถเลือกฟังคลิปเสียงตอนต่าง ๆ ได้โดยคลิกที่คลิปเสียงนั้นได้เลย

และจะมีปุ่ม Download หากท่านต้องการดาวโหลดไฟล์คลิปเสียงเอาไว้
download

สำหรับท่านที่ใช้ Window Mac บนเครื่อง PC Notebook ฯลฯ
ตัวอย่างวิธี Subscribe ด้วยโปรแกรมชื่อ iTunes

หากท่านยังไม่มีโปรแกรม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Apple เพื่อดาวโหลดโปรแกรม
http://www.apple.com/th/itunes/download/

จากนั้นติดตั้งโปรแกรม iTunes ที่ดาวโหลดมา

เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้ว เปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมา
จากนั้นให้คลิกไปที่ iTunes Store

จากนั้นไปที่ค้นหา Search
itunes-search

ให้ท่านพิมพ์ค้นด้วยชื่ออาจารย์ได้เลย ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

รอซักครู่ก็จะพบรายการคลิปเสียงอาจารย์ปรากฏขึ้นมา

podcast-ajprasert-300px

ให้เลือกเปิด Podcast นี้ขึ้นมา

แล้วกด Subscribe เพื่อสมัครฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายในตอนต่าง ๆ ได้เลย

รายการคลิปเสียงต่าง ๆ จะอยู่ตรง My Podcasts
ท่านสามารถเลือกฟังคลิปเสียงตอนต่าง ๆ ได้โดยคลิกที่คลิปเสียงนั้นได้เลย

และจะมีปุ่ม Download หากท่านต้องการดาวโหลดไฟล์คลิปเสียงเอาไว้
iClound-40px