วางไม่เป็น เย็นไม่ได้

let it go
ยังเพลิดเพลินยังหลงอยู่กับของเกิดดับ
เเล้วจะพ้นไปจากสิ่งเกิดดับยังไง

สิ่งเกิดดับมีเเต่ทุกข์
ไปยึดของเป็นทุกข์เเล้วจะรอดไปจากทุกข์ยังไง

ความรู้สึกที่เป็นเราเป็นของเรา
ก็ของเกิดดับ ก็ยังยึดถือ
เเล้วจะพ้นไปจากทุกข์ได้ยังไง

ความรู้สึกเป็นเราก็เกิดดับ
ไอ้ของที่เราไปยึดก็เกิดดับ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดดับ

มีเเต่ของเกิดดับ

อยู่กับของเกิดดับ
ยึดเเต่ของเกิดดับ

ไอ้นั่นเป็นสุข ไอ้นี่เป็นสุข
ไอ้นั่นดี ไอ้นี่ดี
ปรุงเเต่งให้ค่าไม่หยุด

วางไม่เป็น เย็นไม่ได้

…..
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาพื้นฐาน”
โฆษณา