ประวัติชีวิตเส้นทางธรรม หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก (หลวงพ่อเอี้ยน) ท่านมีนามเดิมว่า เอี้ยน ชูศรี ถือกำเนิดทางภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในครอบครัวชาวไร่ชาวนา ขณะที่หลวงพ่อเอี้ยน อายุได้ ๑๓ ปี เรียนอยู่ ป.๓ โยมบิดาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคกระเพาะ โยมมารดาจึงเลี้ยงดูลูกทั้ง ๑๒ คน ไปตามปกติของชาวบ้าน เมื่อถึงเวลาปิดภาคเรียน พระอาจารย์แท่น สมภารวัดบ้านใหม่ มักขอตัวเด็กชายเอี้ยนเยาว์ ให้ถือย่ามติดสอยห้อยตามไปทำธุระในจังหวัดต่างๆ ด้วยเสมอ
หลวงพ่อเอี้ยน บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ๕ เดือน ที่วัดพระอาจารย์แท่น ตามพินัยกรรมที่โยมบิดาสั่งไว้ก่อนเสียชีวิต ซึ่งหลวงพ่อเอี้ยน ยอมรับด้วยความเต็มใจ เพราะท่านจะได้มีโอกาสได้ออกจากบ้านเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือต่อ เนื่องจากท่านต้องออกจากโรงเรียน ป.๔ เมื่อตอนอายุ ๑๔ ปี
– ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านออกจากวัดบ้านใหม่ ไปอยู่วัดราษฏร์บำรุง เนื่องจากที่นั่นมีสำนันกเรียนบาลี

– ปี พ.ศ.๒๔๙๗ ออกจากวัดราษฏร์บำรุง รอนแรมไปที่ต่างๆ แล้วเดินเข้าสู่คูหาสวรรค์ ไปขอฝากตัวอยู่กับคณะอาจารย์เคว็จ เกสโร เพื่อเรียนบาลี ท่านเริ่มเรียนรู้การทำสมาธิวิปัสสนาด้วยตัวท่านเอง ท่านสอบได้มหาเปรียญตั้งแต่ยังเป็นสามเณร

– ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้เข้ามาสู่กรุงเทพฯ และลาสิกขาเมื่ออายุ ๒๒ ปี ออกไปหาประสบการณ์จากการเป็นฆารวาสอีก ๓ ปีแล้ว จึงคิดอยากจะบวชอีก เพราะเห็นชีวิตว่าฆารวาสนี้คับแคบ และตั้งใจไว้ว่าจะบวชเมื่อได้พบพระปฏิบัติและพระที่รู้จริง ท่านทำงานไปพลางสืบหาพระจริงไปพลาง จนวันหนึ่งท่านได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของท่านอาจารย์พุทธทาส จนมีความแน่ใจ จึงลาออกจากงาน มาอยู่สวนโมกข์อยู่ ๑๐ ปีกว่าๆ จึงได้อุปสมบท

บวชได้พรรษาที่ ๓ ได้ขอลาท่านอาจารย์พุทธทาสมาอยู่วัดคูหาสวรรค์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงพ่อเอี้ยนได้มาปักหลักอยู่ที่สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต ทำงานทุกอย่างพร้อมการปฏิบัติ จนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หลวงพ่อเอี้ยนท่านอายุครบ ๗๓ ปี ท่านตั้งใจว่าอายุจะเหลือเท่าไหร่ก็ตาม ท่านจะถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์จนกว่าจะหมดลมหายใจ
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เครดิต:ประวัติเรียบเรียงโดยชมรมกัลยาณธรรม

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/

โฆษณา