บทสัมภาษณ์การบรรยายธรรม อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ในรายการต่างๆ

รวมบทสัมภาษณ์ และการบรรยายธรรม
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ในรายการต่างๆ

– รายการ สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู (อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม )
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5

– สารคดี โครงการอุบาสิกาใจพระ ๒๕๕๗
https://www.youtube.com/watch?v=ZcUWImJazzY

– รายการ ธรรมในใจ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg335evdAUbaU2d6hd4lo3rfuCu78y_kj

– รายการ คนต้นแบบ
https://youtu.be/hdRn4SjPeUM?list=PLDzf9cyBwgxCq5hba2iFLZ1RYyaBVTA09

– รายการ เที่ยงวันทันธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=UkJcEeVRzSA

– รายการ พุทธวิถี
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDzf9cyBwgxCzDwmANbeaEBo7K141_yEe

– หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/health/20130113/485280/อาจารย์ประเสริฐ-อุทัยเฉลิม-พ่อครัว-ธรรม.html

– “ตาใน” โครงการ ปลูกสัมมาทิฏฐิแก่เยาวชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/watch?v=J668bba7rSE

– รายการสุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู (หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDzf9cyBwgxBIzD9r6JzxrXGDdUdCiVWA

– รายการ สยามสัปปายะ : ตอน สุญญตา
https://www.youtube.com/watch?v=CXKWzQ_z40Y

– รายการ สยามสัปปายะ : ตอน สวนยินดี
https://www.youtube.com/watch?v=3wFw_Kx2XIM

ในส่วนของบทสัมภาษณ์บรรยายธรรมในรายการ
“สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู” (ทางช่อง AMARIN TV)
สามารถติดตามในรูปแบบ DVD ได้ที่ร้านสวนยินดี อีกช่องทางหนึ่ง
http://suanyindee.lnwshop.com/