รวมคลิปวีดีโอคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆ

รวมคอร์สปฏิบัติธรรมชุดต่างๆ ระดับต่างๆ

– คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาเบื้องต้น”
https://youtu.be/IsyQp2y-m5U?list=PLDzf9cyBwgxCtDZ87zRFcFV6AE6-gmR90

– คอร์ส “โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์”
http://youtu.be/3yjsKZG5rmU?list=PLJvMwkyTBefV9C5RzNh0UX322Z122_w0q

– คอร์ส “มัคคานุคาฮอลแลนด์”
https://youtu.be/XB4GFo_yW0c?list=PLDzf9cyBwgxAYfYKakVstReI_0qp6f3M-

– คอร์ส “พังประตูคุก” – มัคคานุคาเข้ม ระดับ 2
http://youtu.be/vNhve7-2_zo?list=PLg335evdAUbb3P1bhLSUSORvLhBF-oASe

– คอร์ส “อริยมรรค” (ส่วนหนึ่งจากคอร์สพังประตูคุก)
http://youtu.be/hADf5-sZdmU?list=PLg335evdAUbbDKyKbT7RXXaeKfp4UsLNG

– คอร์ส “รองเท้าของโจร”
http://youtu.be/FOB1XtWDl4A?list=PLEzkIhzBJA1K88lJ5dKQj0TzF0wojZckM

– คอร์ส “ไฟลุกกลางหอธรรม”
http://youtu.be/lB5iN17oKJI?list=PLg335evdAUbb0ARKin2CuNvkRkiAV3_uh

– คอร์ส “นกกับต้นไม้”
http://youtu.be/kdl3NZ9KBqY?list=PLDzf9cyBwgxA2UNCilx27g4am5Ou6d_Ro

– คอร์ส “มัคคานุคา ก – ฮ”
https://youtu.be/l3o2tYne1W8?list=PLUOUA1xCYlav51Mbp2muB0kq7Gk49-udl

– คอร์ส “หมดเปลือก”
https://youtu.be/HwqZyMNzIFs?list=PLh9Sm2EK19nRzsYnsXGGGbkbPTsoCPSvd

– คอร์ส “วิญญาณดับสู่พระนิพพาน”
https://youtu.be/gv1gnTwbgO4?list=PLaAMQ5vttBJegbLgIFo3RTGUigOqR8M6p

– รายการ สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู (หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก)
http://youtu.be/N68pGoqADyo?list=PLDzf9cyBwgxBIzD9r6JzxrXGDdUdCiVWA

– รายการ สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู (อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)
https://youtu.be/Ud16h2Dt9xU?list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5

ซีรีย์การบรรยายธรรม ณ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

– สติ(ตัวจริง)…ความอัศจรรย์ที่เราไม่รู้จัก
http://youtu.be/D7JS5iVd2jg?list=PLDzf9cyBwgxDX2idtoJ1hWhM6qtj63qfk

– อริยสัจ ๔ ใช่ที่เรารู้จักหรือไม่
http://youtu.be/X0JqK6t1Hmg?list=PLDzf9cyBwgxDX2idtoJ1hWhM6qtj63qfk

– พ้นทุกข์ด้วยมรรค ๘
http://youtu.be/TIq7cG0atUQ?list=PLDzf9cyBwgxDX2idtoJ1hWhM6qtj63qfk

– ปฏิจจสมุปบาท…เราเข้าใจได้นะ
http://youtu.be/fyVGdVdfNy8?list=PLDzf9cyBwgxDX2idtoJ1hWhM6qtj63qfk

– อิสระจากอวิชชา
http://youtu.be/PDuOdkjtULU?list=PLDzf9cyBwgxDX2idtoJ1hWhM6qtj63qfk

งานแสดงธรรมชมรมกัลยาณธรรม

– อริยมรรค…ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง
https://youtu.be/kNB4-F5i6gU?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

– ภิกษุทั้งหลาย…กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
https://youtu.be/sUIpUtEuo8U?list=PLDzf9cyBwgxCvBJkrcpQdzqqQS4TGis6h

– เห็นถูก รู้แจ้ง
https://youtu.be/-ZfAUS80qus?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

– พ้นทุกข์ชั่วพริบตา
https://youtu.be/9knfDLMyKU4?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

– มรรคคานุคา ผู้เดินตามมรรค
https://youtu.be/2zJ3tCC4ZPk?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

– เตรียมกาย เตรียมใจ รับภัยพิบัติ
https://youtu.be/rIqyiVNe_Zo?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

– อิทัปปัจจยตา (หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก)
https://youtu.be/FgkHJtNcVvc?list=PLDzf9cyBwgxC-zuF-HbmhXGlaZQNWA1tI

สามารถติดตามคอร์สปฏิบัติธรรมอื่นๆ ในระดับสูงเพิ่มเติม
ในรูปแบบ DVD ได้ที่ร้านสวนยินดี อีกช่องทางหนึ่ง
http://suanyindee.lnwshop.com/