ให้ใช้ศพเน่าเป็นเรือข้ามไปฝั่งพระนิพพาน

ให้ใช้ศพเน่าเป็นเรือข้ามไปฝั่งพระนิพพาน
ภาวนาไว้ จิตนี้ไม่ใช่กู ร่างกายก็ไม่ใช่ของกู ไม่ใช่กู ไม่ใช่ของกู ทีนี้มันจะโต้เถียงเราโต้เถียงเรา เราก็ตอบมัน ไม่ใช่กู
ไม่ใช่ของกูนี่เป็นของใคร ก็เป็นของธรรมชาติทั้งนั้น ไม่ใช่ของใคร ของธรรมชาติ เป็นของส่วนกลาง ส่วนกลางเขาให้เรายืมเอามาใช้
เหมือนกับว่ามีคน ๆ หนึ่ง ต้องการที่จะพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยากจะข้ามไปฝั่งโน้น อยากจะข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีเรือ ไม่มีแพ บังเอิญศพเน่ามันลอยน้ำมา เขาก็ขึ้นขี่ศพเน่า แล้วก็เอามือเท้าพายไป ไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดิภาพ
ทีนี้เราทุกคนมันศพเน่า มันศพเน่าที่ยังเป็น ๆ อยู่นี้แหละ มันศพเน่า มันเน่าทั้งนั้น สกปรกทั้งนั้น
ฉะนั้นเราใช้ศพเน่านี้จะข้ามไปฝั่งโน้น จะข้ามไปฝั่งพระนิพพานโน่น ฝั่งที่ไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย นี่ สำหรับที่จะข้ามฝั่ง ไม่ใช่เกิดมาแล้วมาเหลวไหลอยู่ มาโง่อยู่ หลงนั้นหลงนี้หลงโน้น แล้วมีความทุกข์ แล้วมันก็ไม่คุ้มอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นใช้ศพเน่านี้ให้เป็นประโยชน์ มาใช้ศพเน่านี้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากว่าเป็นประโยชน์กับตัวเอง เป็นประโยชน์กับผู้อื่น เป็นประโยชน์กับศาสนา มันแค่ไหนลองคิดดูสิ
เราตายไป ร่างกายนี้สิ้นไป แต่ว่าธรรมะยังไม่สิ้นไป มันยังอยู่ในโลกนี้ เห็นไหม มีประโยชน์ ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเราเกิดมาหลง หลงลาภ หลงยศ หลงสรรเสริญ หลงความสุข มันก็อยู่แค่นั้น
อยู่แค่นั้น
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/