เข้าไปให้ถึงต้นเหตุของทุกข์

คาถาพระอัสสชิ ที่ได้ยินกันบ่อยๆ
“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และทรงแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุ”
คำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยให้จัดการที่ผล หากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเวทนาทั้งหลาย เกิดขึ้นมาเพราะมีความโง่ของจิต ที่เรียกว่ามีอวิชชาและความไม่รู้จริงๆ จึงออกมาเป็นผลคือเวทนา ส่งผลออกมาให้เราเห็น เป็นพฤติกรรมของจิต พฤติกรรมเหล่านั้นไม่สามารถจัดการด้วยการเข้าไปจัดการที่ตัวมันเองตรงๆ ทำไม่ได้
เปรียบเสมือนน้ำคลองแสนแสบหรือน้ำในสลัมที่เน่าเหม็น ส่งผลออกมาเป็นฟองก๊าซปุดๆ แล้วก็มีแก๊ซไข่เน่าระเบิดผัวะออกมา เหม็น
ถ้ามีใครซักคนนั่งดูฟองก๊าซมันเกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป
ผมถามว่าเมื่อไหร่ฟองก๊าซมันจะหมด
คำตอบคือ ไม่มีทาง
เพราะฉะนั้นการเฝ้าดูเวทนาที่มีฟองก๊าซเกิดขึ้นดับไป ให้ตายก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ แต่การจัดการให้ฟองก๊าซไข่เน่านั้นหมดไป คือการลอกพื้นบ่อ แล้วก็เปลี่ยนน้ำออก เมื่อการลอกพื้นบ่อแล้วเปลี่ยนน้ำออกทำได้ถึงจุดๆ หนึ่งฟองก๊าซจะค่อยๆ ลดลง แล้วหายไปในที่สุด
ดังนั้นการจัดการกับฟองก๊าซไข่เน่า ไม่ใช่การพุ่งเข้าไปจัดการกับฟองก๊าซไข่เน่า แต่กลับกลายเป็นการไปจัดการกับเหตุ ฉันใดก็ฉันนั้น การจัดการเวทนาทั้งหลายที่เป็นสัญชาตญาณที่ออกมาเป็นพฤติกรรมของจิต การจัดการไปจัดการที่ต้นเหตุ ด้วยการอาศัยอริยมรรคมีองค์ 8 ไม่ใช่การนั่งเฝ้าแล้วก็จัดการกับสิ่งที่เป็นเพียงอาการของจิต ซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าอย่างนั้นต้องเพิ่มเข้าไปอีก เพราะว่าต้องเพิ่มเข้าไปที่ตัวผัสสะด้วย ต้องเข้าไปเห็นวิญญาณด้วย ต้องเข้าไปเห็นการกระทบที่เป็นอายตนะภายในภายนอกด้วย จิตจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่า
สิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการของจิตที่ไม่รู้ ไม่รู้ความเป็นจริงของอริยสัจเท่านั้นเอง
ดูอย่างเดียวไม่สำเร็จ จัดการอย่างเดียวไม่ได้
จะมาพูดแต่สติๆ อย่างเดียวไม่ได้ เพราะสัมมาทิฏฐิที่พระองค์ตรัส ไม่ได้มีแต่สติ สัมมาทิฏฐิเป็นเรือธง ที่มีกองกำลังมากมายที่คอยสนับสนุน
วันนี้ ถ้าไม่เห็นถูก ไม่รู้แจ้ง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
28 กรกฎาคม 2556

สามารถชมคลิปวีดีโอธรรมบรรยายนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=-ZfAUS80qus

Advertisements