ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2

ฟังธรรมบรรยาย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : เตรียมตัวสู่การปฏิบัติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-1.mp3

ตอนที่ 2 : ออกจากคิดเพื่อรู้จักสังขาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-2.mp3

ตอนที่ 3 : กุศล อกุศล-โลกนี้วินาทีเดียว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-3.mp3

ตอนที่ 4 : เราเกิดมาทำไม – การพิจารณาอาหาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-4.mp3

ตอนที่ 5 : ปรมกัลยาณมิตรคาถา และ งาน 3 จังหวัดชายแดนใต้
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-5.mp3

ตอนที่ 6 : อริยมรรคมีองค์ ๘
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-6.mp3

ตอนที่ 7 : ไตรสิกขาสู่ความเป็นอิสระ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-7.mp3

ตอนที่ 8 : กายไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-8.mp3

ตอนที่ 9 : ตอบคำถาม และ ผู้อยู่เหนือโลก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-9.mp3

ตอนที่ 10 : ตอบคำถาม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/03/makkanuka-holland-2nd-10.mp3