ไฟแห่งราคะ เผาผลาญสัตว์โลกอยู่ทุกวัน ๆ

ลูกกุญแจ ไขสู่ความเป็นอิสระ
กองไฟราคะเป็นกิเลสที่เผาจิตใจสัตว์โลก

ให้มอดไหม้แล้วมอดไหม้อีกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เหมือนกับว่าตายแล้วตายอีก

ไม่รู้จักทางออกหรือหาทางออกไม่พบ

หรือไม่สมัครใจที่จะออกจากกองไฟกองนี้จนชั่วชีวิต

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”
http://www.santibunpot.com/