ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม รองเท้าโจร
คอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร

คลิป VDO ธรรมบรรยายนี้ สามารถดูได้ที่
https://youtu.be/FOB1XtWDl4A?list=PLEzkIhzBJA1K88lJ5dKQj0TzF0wojZckM

คลิปเสียง MP3 ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ตอนที่ 1 – เดินจงกรมนั่งสมาธิแบบปรมัติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-01.mp3

ตอนที่ 2 – โลกนี้มีวินาทีเดียว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-02.mp3

ตอนที่ 3 – ลูกทาส
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-03.mp3

ตอนที่ 4 – สักแต่ว่า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-04.mp3

ตอนที่ 5 – โลกนี้มีแต่คนบ้า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-05.mp3

ตอนที่ 6 – จิตไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-06.mp3

ตอนที่ 7 – การทำลายอนุสัย
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-07.mp3

ตอนที่ 8 – อริยมรรคมีองค์แปด
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-08.mp3

ตอนที่ 9 – อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-09.mp3

ตอนที่ 10 – อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-10.mp3

ตอนที่ 11 – รองเท้าโจร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-11.mp3

ตอนที่ 12 – จิตคือพุทธะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-12.mp3

ตอนที่ 13 – เหี้ยเข้าตา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-13.mp3