ลองบอกตัวเองทำจริง ๆ สักชาติหนึ่งเถอะ

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่เห็นการเกิดดับ
วันนี้การรู้ลมหายใจส่งผลเป็นอุเบกขา ทำไมจึงส่งผลเป็นอุเบกขา เพราะว่าจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน เมื่อจิตไม่มีการมาไม่มีการไปจิตก็จะกลับมาตั้งมั่น
ขณะที่เราเดินเเล้วก็กำลังจะเกิดความคิดปรุงแต่งเเล้วละ เเล้วกลับมารู้ลม หรืออยู่กับการเดิน คือกายคตาสติ สังเกตไหมว่าการเกิดเป็นอารมณ์จะเกิดไม่ได้
ถ้าราคะในรูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ สังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ว อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็จะไม่มี พระพุทธเจ้าให้เอาวิญญาณมาตั้งไว้ที่รูปเพื่อให้มันขาดลงจากเวทนา สัญญา สังขาร เเต่ข้อนี้ต้องยอมรับว่าท่านพูดถึงพระอรหันต์ เเต่การจะเดินทางเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านให้ตัดสี่ขันธ์ก่อน อย่าให้วิญญาณไปตั้งอาศัยในเวทนา สัญญา สังขารให้ตั้งไว้ที่รูป อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี (วิญญาณคือความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ทั้งหลาย) ก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง
ผมให้ท่านละคือมันปรุงแต่งจิตท่านไม่ได้ พอปรุงเเต่งจิตไม่ได้เพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่น พอการปรุงแต่งเข้ามาปนในจิตไม่ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง เมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพาน
เรากำลังฝึกเพื่อจะเดินไปที่ปลายทาง
ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการคนจริงเเค่นั้น
ลองบอกตัวเองทำจริง ๆ สักชาติหนึ่งเถอะ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ส่วนหนึ่งจากธรรมบรรยายในคอร์สปฏิบัติธรรม
“คอร์สเข้ม คอร์สนี้ไม่มีในโลก”

สามารถดาวโหลดฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/hardcore-course/

Advertisements