ไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อแล้ว

จิตว่างแบบจบหลักสูตร
เดี๋ยวนี้เศรษฐีหายาก เศรษฐีหายาก คนที่มาสร้างวัดมาช่วยเหลือหลวงพ่อนี่ก็มีคุณอะไรต่ออะไรหลายคน เขามาช่วยกัน ที่เขาทำ ๆ เสนาสนะ ที่ปรับปรุงที่นั่ง ที่หลังคงหลังคา ห้องน้ำ ห้องส้วม นี่ของเศรษฐีทั้งนั้น ของเศรษฐี หลวงพ่อไม่มีปัญญาทำมากอย่างนั้นหรอก เพราะหลวงพ่อจะสร้างคน สร้างคนให้มันทำยังไงให้หมดความทุกข์ หลวงพ่อก็เลยมาสร้างวัดนี้ เพื่อให้คนได้มาศึกษา ได้มาปฏิบัติให้เลิกความเห็นแก่ตัว เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ หลวงพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่าง คิดถึงผู้อื่น คิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือตัวเองไปพลางช่วยเหลือผู้อื่นไปพลาง ทำอยู่อย่างนี้ จนถึงบัดนี้ ฉะนั้นเวลาทั้งหมดนี้ที่เหลือถวายให้พระพุทธเจ้า ถวายให้พระธรรม ถวายให้พระอริยสงฆ์ …ไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อแล้ว
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

จากธรรมเทศนาแก่อุบาสิกาใจพระ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/