ยาที่พระพุทธเจ้าประทานให้สัตว์โลก

ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะชนะความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เรื่องความว่างนี้ เมื่อปฏิบัติที่เนื้อ ที่ตัว ที่จิต ที่ใจ จนเป็นปกติแล้ว เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ก็เอาสติมาแก้ปัญหาได้ตลอดไป ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด แม้ใกล้จะตายก็ยังเอามาแก้ปัญหาได้ทันท่วงที แม้แต่ในยามเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์กายทุกข์ใจ ก็ช่วยได้ทั้งนั้น
ความว่างเป็นยาที่พระพุทธเจ้าประทานให้สัตว์โลกนำมาปฏิบัติและนำเอามาใช้ พระองค์ทรงมีเมตตาไม่หวงไม่แหน
แต่ถ้าเรามัวเป็นทาสรับใช้กิเลสอยู่ เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญตัวกูสำคัญกว่า พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้
พระธรรม พระอริยสงฆ์ ที่เราเอาแต่เรียนๆ สวดๆ ท่องๆ ก็ช่วยไม่ได้ เราก็ยังวุ่นวายอยู่เช่นเดิม มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น จนหมดลมหายใจ เจอดีไม่ได้อีกชาติหนึ่ง
ขอให้เรามีความสำนึกให้มากๆ จะมัวหลงลาภ ยศ สรรเสริญสุขจนตายเปล่า เฉพาะพระเราบวชเข้ามาเป็นหมัน อยู่เป็นชาวบ้านก็เป็นหมัน ถูกกิเลสตัณหายึดครองไม่มีวันลืมตาขึ้น
ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปช่วยผู้อื่นช่วยศาสนาได้อย่างไร เข้านอนอย่ามัวแต่สวดมนต์ ฉันเพล สวดผี เทศน์งานศพ แล้วเอาเงินทองมากองไว้ เพื่อจะได้แข่งรวยกับชาวบ้าน ถ้าอย่างนั้นแม้เป็นนักบวชก็เรียกว่าเสียชาติเกิด
พูดอย่างนี้ ถ้าไปโดนใครเข้าก็ต้องขออภัยด้วย การพูดเรื่องการปฏิบัติจะพูดเข้าใครออกใครไม่ได้
ใครมีแผลก็รู้กันเอาเอง ยาพิษจะเข้าไปในกายเข้าสู่หัวใจได้ก็เฉพาะผู้มีแผลเท่านั้น
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
จากหนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/