(คลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์

(คลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาฮอลแลนด์
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลแว็กซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558

ดูในรูปแบบคลิปวีดีโอได้ที่
https://youtu.be/XB4GFo_yW0c?list=PLDzf9cyBwgxAYfYKakVstReI_0qp6f3M-

หรือดาวโหลดฟัง mp3 ได้ที่นี่
ตอนที่ 1 – เริ่มต้นปูพื้น
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-1.mp3

ตอนที่ 2 – คิดนำไปสู่ภพ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-2.mp3

ตอนที่ 3 – ทุกข์มาจากอยาก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-3.mp3

ตอนที่ 4 – ความคิดอยู่คนละที่กับความจริง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-4.mp3

ตอนที่ 5 – ความคิดปรุงแต่ง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-5.mp3

ตอนที่ 6 – พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้
และพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-6.mp3

ตอนที่ 7 – กายไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-71.mp3

ตอนที่ 8 – ทางสู่พระนิพพาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/10/magganuga-holland-8-2.mp3

ตอนที่ 9 – จิตไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-9.mp3

ตอนที่ 10 – อริยมรรคมีองค์แปด ตอนที่ 1
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-10.mp3

ตอนที่ 11 – อริยมรรคมีองค์แปด ตอนที่ 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-11.mp3

ตอนที่ 12 – ปฏิจจสมุปบาท ปูพื้นฐาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-12.mp3

ตอนที่ 13 – ปฏิจจสมุปบาท ผาซ่อนแก้ว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-13.mp3

ตอนที่ 14 – ปิดคอร์ส
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-14.mp3