ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะชนะความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะชนะความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เวลาของหลวงพ่อเหลืออีกเท่าไหร่? ยังตอบไม่ได้ แต่หลวงพ่อก็จะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดไป ชีวิตจิตใจของหลวงพ่อไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้ว แต่หลวงพ่อตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่น
ถ้าคนผู้นั้นเขาต้องการที่จะเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป
คนที่ทำนาก็ต้องไถ ไถครั้งแรกเขาเรียกไถดะ ไถกากดินก่อน ครั้งที่สองเขาเรียกไถแปร ก็คือแปรดิน ตากแดดให้สุก ไถครั้งที่สามต้องหว่านก่อน แล้วต้องไถกลบ ตอนนี้หลวงพ่อกำลังที่จะ “ไถกลบ” เมื่อเราหว่านเมล็ดลงไปแล้วหลวงพ่อจะคอยดูว่าต้นข้าวจะขึ้นมากขึ้นน้อยยังไง
หลวงพ่อมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้ว หลวงพ่อก็จะช่วยเหลือผู้คน จนกว่าหลวงพ่อจะตายนั่นล่ะ
หลวงพ่อยังไม่หยุด.. เพราะมนุษย์ในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทุกแห่งหน โลกนี้มีแต่ปัญหา ตราบใดที่มนุษย์ไม่หายอยาก ปัญหามันก็เกิดติดตามมาเรื่อย
คำว่าอยาก แปลว่า กิเลส ตัณหา ถ้าเราทำงานด้วยอำนาจกิเลส ตัณหา มันเร้า จะทำให้เกิดความทุกข์ แต่ถ้าเราทำงานด้วยสติ ปัญญา กิเลส ตัณหา มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้
เราทุกคน.. ไม่ว่าจะมาบวชหรือไม่ หลวงพ่อขอร้องให้ปฏิบัติธรรมเถอะ ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะชนะความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
มันสามารถเอาชนะความทุกข์ได้
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/