บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง

บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง
ความสงบเย็นมันมีอยู่แล้วตามปกติ แต่เราน่ะมันมีน้อยเกินไป จะทำอะไรก็ต้องสงบก่อน จะคิดอะไรก็ต้องสงบก่อน อันนั้นมันเป็นความสงบสั้นๆ ทีนี้.. เราลองมาฝึกปรับปรุง ทำความสงบแบบยาวๆ บ้าง ถ้าเราพบความสงบ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะไม่มีสำหรับเรา ความทุกข์ก็จะไม่มี
เพราะฉะนั้น ถ้าจะปฏิบัติก็ปฏิบัติให้พบความสงบ ” นัตถิ สันติ ปรมัง สุขขัง ” สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ตราบใดที่อริยมรรคมีองค์แปดยังมีตราบนั้นพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้
ขอให้เราทุกคนหนักแน่นในเรื่องอริยมรรคมีองค์แปด ทางเดินอื่นไม่มีจริงๆ มีทางเดินนี้ทางเดียวเท่านั้น ให้เราจริงจังกับ ปัญญา ศีล สมาธิ มีแค่นั้นแหล่ะ และเราต้องทำให้ถูกต้อง ถ้าเราทำไม่ถูกต้องเราก็จะไปหลงในสมาธิ เรียกว่าหลงฌาน เมื่อหลงฌานได้ฌานก็จะไปหลงในลาภยศ สรรเสริญ สุข นี่ล่ะมันเป็นอย่างนี้ไป
ฉะนั้น ที่เดินไม่ค่อยถึงจุดหมายกัน มันอยู่ตรงนี้ .. มันไม่ได้สำคัญตรงตัวหรือเครื่องหมาย สำคัญตรงการปฏิบัติ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ก็จะได้รับผลแห่งความจริง ทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆ ทำให้เราน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล ทุกข์มันก็ต้องมีเหตุของมัน มันเกิดขึ้นมาลอยๆ ไม่ได้
ความจริง คือทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือ โลภะ โทสะ โมหะ ความดับทุกข์ เราก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ผลที่ออกมาที่เราได้รับจึงจะแก้เหตุของความทุกข์นั้นได้ มันอยู่ที่ตรงนี้… ไม่มีอะไรมาก แต่ถ้าเราไม่สนใจ เกิดมาชาติหนึ่งก็ตายฟรี
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/