อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ผู้ที่เกิดสัมมาทิฏฐิ คือผู้ที่รู้เเจ้งอริยสัจ ๔ เเสดงว่าในวันที่พระองค์ตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์ในวันวิสาขบูชานั้น มรรคไม่มีในโลก ท่านรู้เเจ้งอริยสัจ ๔ ได้ยังไงในเมื่อวันนั้นไม่มีมรรคมาก่อน ไม่มีทางที่ใครจะรู้เเจ้งอริยสัจขึ้นมาได้โดยไม่มีมรรคเพราะไม่สามารถเข้าสู่ทางสายกลางได้ เพราะเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง”
สาวกทั้งหมดตั้งแต่ท่านโกณฑัญญะลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพียงผู้เดินตามมรรคที่เรียกว่า “มัคคานุคา” เท่านั้นเอง มีบุคคลผู้เดียวที่ตรัสรู้มรรคขึ้นมาในวันนั้น ไม่มีทางที่ใครจะตรัสรู้มรรคหรือรู้หนทางเเห่งการเข้าไปรู้เเจ้งอริยสัจ ๔ ได้ ถ้าไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาขนาด ๔ อสงไขยแสนมหากัปหรือมากกว่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทำ
ดังนั้นทุกคนวันนี้ที่กำลังเดินตาม ล้วนเดินตามพระพุทธเจ้าทั้งหมด ความต่างกันของพระพุทธเจ้ากับความต่างกันของมัคคานุคาจึงอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังไม่มีมรรคเเต่ตรัสรู้มรรคเเล้วก็นำมรรคมาบอกกล่าวให้ทุกคนได้เข้าใจ ส่วนสาวกทั้งหมดที่เป็นปัญญาวิมุติทั้งหลายเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ล้วนเป็นผู้เดินตามมรรคทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระองค์เดียวที่เห็นเส้นทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกเส้นทาง ไม่ว่าคนนั้นจะมีจริตเเบบไหนอย่างไรก็ตาม ส่วนมัคคานุคาจะเห็นเส้นทางเดินฉะเพราะส่วนที่ตัวเองเดินผ่าน ดังนั้นข้อจำกัดของมัคคานุคาจึงมีอยู่โดยธรรมชาติ ต่างกับอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่เป็นผู้ฉลาดในมรรคผู้รู้เเจ้งในมรรค
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ธรรมบรรยายในหลักสูตร มัคคานุคา ก-ฮ
สามารถดาวโหลดคลิปเสียงคอร์สนี้ฟังได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/17/makkanuka-a-z/