บุคคลนั้นต้องปฏิบัติจริงจังด้วยตนเอง

บุคคลนั้นต้องปฏิบัติจริงจังด้วยตนเอง
ถึงจะพูดให้เข้าใจ เขาก็สักแต่ว่าฟังด้วยความรำคาญเสียอีก ให้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเขา เราจะช่วยเขาแต่เขาไม่พยายามช่วยตัวเองออกแรงปฏิบัติ ผลมันก็ไม่ปรากฏให้เห็นได้
จนกว่าเมื่อใดเขามีความจริงจัง กระตือรือร้น เขาก็จะรีบ แต่บางทีเวลานั้นอาจเป็นเวลาที่เขาใกล้จะหมดลมหายใจ ในตอนนั้นเวลาของเขาคงจะน้อยเสียแล้ว แต่ถ้าเขาตั้งใจจริง จิตว่างอาจจะเกิดขึ้นสักแวบหนึ่งก็ได้ แล้วเขาก็สิ้นไป
ถ้าหากว่าเขาไม่ประมาทตอนที่ยังหนุ่มยังสาว ปฏิบัติให้จริงจังต่อเนื่อง ในวันหนึ่งเขาคงจะได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ได้อีกมากนับว่าเป็นกำไรให้ตัวเองและผู้อื่นด้วย น่ายกย่องบุคคลประเภทนี้อย่างมากเลยทีเดียว
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/