การวางตัววางใจของนักปฏิบัติธรรม กับสภานการณ์การเมือง

ทุกคนถ้าจะทำอะไรตามอุดมการณ์
ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของตัวเอง
ทุกคนมีสิทธิ์จะทำทุกอย่างตามสิ่งที่คุณสั่งสมมา
แต่มันมีอย่างเดียว คือถ้าทำด้วยจิตที่ไม่ว่าง
ประกอบด้วยกิเลสในการทำเมื่อไหร่คุณต้องรับผล
เรื่องของวัฏฏะ ๓ คือ
เมื่อไหร่การกระทำมีโลภะ โทสะ โมหะ
เข้าไปประกอบจะเรียกว่า “กรรม” ทันที
หลังจากนั้นจะเป็น “วิบาก”
จะต้องหมุนวนในสิ่งที่ท่านต้องรับ
แต่ถ้าท่านทำสิ่งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ จิตว่าง
ทำด้วยสติปัญญา
จะทำแบบไหน สีอะไร ท่านทำไปเถอะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละคน
ส่วนของผม ผมทำหน้าที่
ใส่เสื้อสีขาวทุกวันในคอร์สปฏิบัติ
ช่วยให้คนที่กำลังมีความทุกข์
พ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใครจะบอกว่า ผมถูก ผมผิด ผมไม่รักชาติ ผมไม่อะไร ผมไม่ทราบ
ผมเพียงแต่ทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม
ส่วนหนึ่งจากธรรมบรรยาย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เรื่อง “สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่เราไม่เคยรู้จัก”

สามารถดูคลิปวีดีโอธรรมบรรยายนี้ฉบับเต็มได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=D7JS5iVd2jg

หรือฟังคลิปวีดีโอเนื้อหาช่วงนี้ฉบับเต็มได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=D-MiCtaGFy4