นี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะออกจากสังสารวัฏแล้ว

นี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะออกจากสังสารวัฏแล้ว

ผมจะบอกคุณแม่ผมเสมอ
แม่ นี่เป็นชาติที่ดีที่สุดของแม่แล้ว
ถ้าออกไม่ได้ ต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าแล้ว
นี่คือชาติที่ดีที่สุดแล้ว
แล้วนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะออกจากสังสารวัฏแล้ว
ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว
ถ้าบอกว่ารอ

“…ไม่เป็นไรหรอก…
…ตอนนี้มันไม่ไหวแล้ว…อายุมาก…
…เอาไว้ทีหลังแล้วกัน…ไปก่อนเถอะ…”

ถ้าทีหลังก็ทำให้เต็มที่ที่ทำได้ก็แล้วกัน
เพราะว่าคำนี้พูดมาหลายชาติแล้วล่ะ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เรื่องเดียวกัน
คือ อริยสัจ
“…คงรอพระศรีอริยเมตไตรย…”
ท่านตรัสรู้อริยสัจสี่ ตรัสรู้อริยมรรค
เพื่อที่จะเดินทางสู่อริยสัจ
จะหลังพระศรีอริยเมตไตรยอีกกี่พระองค์ก็ตาม
ก็ตรัสรู้มรรค เป็นผู้รู้แจ้งในมรรค แล้วรู้แจ้งอริยสัจ
จะรอก็คือเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ทุกข์ทรมานต่อไป
แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องมรรคอีกครั้งหนึ่ง
สมมุติว่าล้านปีข้างหน้า
สมมุติล้านปีข้างหน้ามีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง
แต่บอกว่าเกินกว่านั้นเยอะ เวียนว่ายตายเกิดไปสิ
อีกล้านๆๆๆ ปี แล้วก็ไปเจออีกพระองค์
แล้วก็มานั่งฟังอยู่อย่างนี้
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป
อะไรก็ไม่รู้สัมมาสังกัปโป ชาตินี้ท่องไม่ได้
ไปรอท่องชาติหน้าก็แล้วกัน
สัมมาวายาโม ทำยังไงนะ
เรียนจบมาได้เงินเดือนตั้งเยอะ
แต่ไม่สามารถจะเข้าใจอริยมรรคได้
จบด็อกเตอร์มา
แต่ไม่รู้จะพ้นทุกข์ยังไง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
จากธรรมบรรยายในคอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร”

ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอธรรมบรรยายนี้ได้ที่นี่
https://youtu.be/FOB1XtWDl4A?list=PLEzkIhzBJA1K88lJ5dKQj0TzF0wojZckM