การทำบุญให้ได้อานิสงค์สูงอย่างเเท้จริง

การทำบุญให้ได้อานิสงค์สูงจริงๆ
ใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเองจะไปหาพระอรหันต์ให้ทำบุญด้วยได้จากไหน ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าก็เคยมีคนทูลถามไว้เเล้วเช่นกันว่า ต่อไปในกาลสมัยข้างหน้า เมื่อไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ เเล้วจะให้พวกเขาไปทำบุญกับใคร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็ทำบุญกับพ่อเเม่ของตัวเองนั่นแหละ…ได้อานิสงส์เท่ากัน
ที่จริงเเล้วโลกนี้มีวิธีการทำบุญอยู่มากมาย นั่นคือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งไม่ต้องใช้เงินซื้อหาเลยด้วยซ้ำ อันได้เเก่
๑. ทานมัย การทำบุญด้วยการให้
๒. สีลมัย การทำบุญด้วยการรักษาศีลเเละประพฤติดี
๓. ภาวนามัย การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา
๔. อปจายนมัย การทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
๕. เวยยาวัจจมัย การทำบุญด้วยการช่วยเหลือขวนขวายรับใช้
๖. ปัตติทานมัย การทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น
๗. ปัตตานุโมทนามัย การทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น
๘. ธัมมัสสวนมัย การทำบุญด้วยการฟังธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย การทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง
การทำบุญให้ได้อานิสงส์สูงจริงๆ นั้น ต้องไม่หวังสิ่งตอบเเทน จึงเป็นการสละออกอย่างเเท้จริง จัดว่าเป็น ทานบารมี เเต่หากเราหวังจะได้อานิสงส์ มีโลภะประกอบจิตเข้าไปด้วย ผลที่ได้รับจะบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่อย่างที่บอกก็หาไม่ ฉะนั้น การทำบุญจงมองให้พ้นเรื่องของตัวบุคคลไป ทำเพราะว่าเป็นสิ่งสมควรทำ ทำเเล้วจะไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่ได้ทำเพื่อตนเองเเต่ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อศาสนา ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่น ไม่ใช่เพราะอยากได้บุญเเต่อย่างใด เเละเมื่อจิตเกิดปัญญาเต็มที่เเล้วก็จะไม่ทำเพื่ออะไรทั้งสิ้น
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ส่วนหนึ่งจากหนังสือ “นิพพานชั่วพริบตา”

นิพพานชั่วพริบตา

ท่านสามารถหาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่
– ร้านนายอินทร์ : http://goo.gl/oSFjEP
– ร้านซีเอ็ด : https://se-ed.com/s/bXrE
– ร้านสวนยินดี : http://suanyindee.lnwshop.com/p/11
– ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
– หรืออ่านได้จากห้องสมุดทั่วไป

โฆษณา