เข้าไปให้ถึงแก่นพระรัตนตรัย

เข้าไปให้ถึงแก่นพระรัตนตรัย
เราอย่าปฏิบัติเล่นๆ เพียงสนุกๆตามกระแส ทุกอย่างล้วนมีเปลือกมีแก่น มีเนื้อในทั้งนั้น การกินผลไม้ยังต้องแกะเอาเปลือกออก พระรัตนตรัยก็เช่นกัน เราต้องคิดให้ได้ว่า แก่นพระรัตนตรัยอยู่ตรงไหน เปลือกอยู่ตรงไหน ถ้าเข้าใจแล้ว การปฏิบัติก็ไม่ยาก
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com