ไม่มีอะไรเลย

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
มาที่นี่ มาเห็นทะเล มาเห็นคลื่น เห็นโน่นเห็นนี่
ไม่มีอะไรที่เป็นของกูเลย น้ำก็ไม่ใช่ของกู ทะเลก็ไม่ใช่ของกู
สถานที่นี้ก็ไม่ใช่ของกู

น้ำนี่คือธรรมชาติ ทะเลคือธรรมชาติ
ธรรมชาติก็ไม่ได้หยุดนิ่ง

มันก็เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยน

คลื่นลูกนี้กระทบฝั่ง ลูกนี้กระทบฝั่ง
จบ มีอะไร

มันมีแต่เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ
มันไม่มีตัวตนอยู่
คลื่นน่ะมันเกิดขึ้นมาจากน้ำ
เกิดขึ้นมาจากลมที่ลมมันพัด

น้ำของจริงไหม เป็นของจริงไหม
ไม่ใช่ของจริง น้ำระเหยเป็นไอ
ไอก็เป็นเมฆ เมฆก็เป็นฝน
ฝนก็เป็นน้ำ
วนเวียนอยู่อย่างนี้

นี่คือภาพมายา
มีแต่มายาทั้งนั้น

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
ธรรมเทศนา สวนยินดีทะเล
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/