(การ์ดคำสอน) บนฐานของความเห็นที่ถูก

(การ์ดคำสอน) ความเห็นที่ถูก
ดาวโหลด ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่

“…ทีนี้พอเราเข้าใจความจริงแบบนี้
หรือจะไม่เข้าใจก็ตาม
แต่ความจริงคือความจริง
ไม่ได้ขึ้นกับความอยากหรือไม่อยากของใคร
หลายครั้งในคอร์สปฏิบัติธรรม ผมพูดเรื่องกฏแห่งกรรม
เวลามีคนยกมือหรือว่าถามเขาว่า

“ท่านเชื่อไหมเรื่องกฏแห่งกรรม”
บางคนก็ยกมือบอกว่าเชื่อ
บางคนก็ยกมือบอกว่าไม่เชื่อ
บางคนก็อืมไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดี
ผมก็ถามว่าตกลงความจริงคืออะไร
เพราะมีทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อทั้งไม่รู้จะเอายังไงดี
แสดงว่ามันก็มีคนถูกบ้างผิดบ้าง
แล้วความจริงคืออะไร
วันนี้ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับ
วันนี้ความจริงของโลกนี้คือ
พวกมาก เสียงดัง ดูน่าเชื่อถือ ความจริงจะไปทางนั้น
หากโลกใบนี้ เจ็ดพันล้านคน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอยู่คนเดียว
คนเจ็ดพันล้านคนเข้าไปโพสในเว็บบอกว่าไม่เชื่อ
ไม่ได้แปลว่าคนเจ็ดพันล้านคนจะเห็นถูก
ไม่ได้แปลว่าคนน้อยจะเข้าใจผิด
หรือคนน้อยจะไม่มีทางเห็นจริง
วันนี้ความจริงคืออะไร สาระมันอยู่ตรงนั้น
เมื่อพันปีก่อนมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้สมมุติว่ามีพันล้านคน
เชื่อเหลือเกินว่าโลกใบนี้แบน
เมื่อพันปีก่อนทุกคนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกใบนี้แบน
หากใครเห็นผิดจากนั้นศาสนจักรจะตัดหัวด้วย
วันนี้โลกใบนี้ก็เหมือนเดิม
แต่คนเห็นแล้วว่าโลกใบนี้กลม
ผมถามว่าโลกใบนี้เคยเปลี่ยนไปแบนซักวินาทีนึงไหมครับ
ไม่เลย
โลกใบนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปแบนซักวินาทีนึง
ไม่ว่าคนในโลกทั้งพันล้านคนจะเห็นถูกก็ตามหรือเห็นผิดก็ตาม
แต่โลกเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น
หากความเข้าใจผิดทั้งหมดเราเรียกว่ามิจฉาทิฐิ
วันนี้เจ็ดพันล้านคนเชื่อแล้วว่าโลกใบนี้กลม
เพราะเห็นไม่ว่าจะด้วยดาวเทียมหรือว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกใบนี้กลม
ผมถามคำถามนี้ ฟังดีๆนะครับว่า
“โลกเคยกลับมากลมตามความเชื่อของใครไหม”
ไม่เคย
เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละ
มนุษย์ทั้งหลายที่เริ่มเข้าไปเห็นแล้วก็บอกว่าตัวเองเห็นถูก
เกิดสัมมาทิฐิ ว่าเข้าใจแล้วว่าโลกนี้กลม
โลกไม่ได้ดีใจหรือไม่ได้หืออือกับความเห็นถูกนั้นเลย
โลกนี้ก็ไม่เคยโกรธที่มนุษย์พันล้านคนในสมัยก่อนเห็นผิด
หากภาษาโลกนี้เปลี่ยนเป็นภาษาธรรม
วันที่เกิดมิจฉาทิฐิหาว่าขันธ์ ๕ หรือว่าร่างกายนี้ใจนี้เป็นของเรา
โลกนี้ไม่เคยหืออือด้วยเลย
ทำไงถึงจะเข้าใจความจริง เริ่มเข้าไปสังเกตทั้งกายและใจ
บนสติปัฏฐาน ๔ เห็นการเกิดๆดับๆ
จึงเข้าใจเลยว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยหมดตามเหตุปัจจัย
สภาพทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะความเป็นรูปนาม
ไม่ได้มีผู้ทุกข์ แต่เป็นสภาพทุกข์ที่บีบคั้น
เพื่อจะรักษาสถานะของตัวเองให้สมดุลเอาไว้
มนุษย์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจถูก
หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติเริ่มเห็นความจริงว่าฉันเกิดสัมมาทิฐิ
ผมถามว่าโลกนี้ของท่านเคยหืออือด้วยไหม
ไม่เคย
ขณะที่ท่านเห็นถูก
กลายเป็นท่านมีความทุกข์จากความเห็นถูกนั่นแหละ
เมื่อไหร่สลายตรงนี้ออก เมื่อนั้นถึงจะจบ …”
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=2q75T1BaAFM

สามารถดูธรรรมบรรยายฉบับเต็มได้ที่คลิปนี้
http://www.youtube.com/watch?v=9knfDLMyKU4