สงบจากภายใน

สงบจากภายใน
เพราะจะฟังแต่ที่ชอบ เลยไม่เพิ่มพูนความรู้ ธรรมะในระดับหลุดพ้นฟังยาก เพราะมันสวนกระแสคน
ละกาม อยู่สงบ ไม่วุ่นวาย ใครจะชอบ มีแต่คนชอบสนุก ชอบมันส์ๆ แล้วจะพบนิพพานกันได้อย่างไร
เพราะแค่นิพพานชิมลองนั้นในเบื้องต้นคือปฐมฌาณ คุณสมบัติของปฐมฌาณ สงัดจากกาม สงัดจากธรรมอันเป็นอกุศล เมื่อสงัดจากสองสิ่งนี้ จิตจะสงบจากตัณหา ที่ๆ สงบระงับจากตัณหานั่นเองที่เป็นนิพพานแม้จะชั่วคราวก็ตาม
ข้างนอกไม่เคยสงบหรอกโลกนี้มันเคลื่อนไหวตลอด (มันเป็นธรรมชาติ)
แต่ข้างในซิสงบได้แน่ๆ อาศัยการฝึก รู้ลมไว้
(ว่าลมก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นเพราะมีเหตุแห่งรูปนามพยายามดิ้นรนเหลือเกินที่จะรักษาสถานภาพคือชีวิตนี้ไว้ เขาเรียกสภาพทุกข์ แต่ไม่มีผู้ทุกข์ แล้ววันๆ นี้ใครทุกข์ใครสุข ใครนั้นมีได้เพราะหลงผิดไปสร้างเราปลอมๆ เปล่าๆ ปลี้ๆ สร้างเองทุกข์เอง จะให้ว่ายังไง)
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา