(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

หากคนตาบอด ๖ พันล้านคนกับคนตาดีเพียงคนเดียว
มาเถียงกันเรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
คนตาบอดจะไม่เชื่อว่ามีคนมองเห็น
เพราะความเป็นปกติของคนตาบอดก็คือการมองไม่เห็น
เมื่อมีคนๆหนึ่งมาพูดให้ฟังเรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
พูดให้ฟังเรื่องสลัมที่คนตาบอดอาศัยอยู่
คนตาบอดจะไม่มีวันยอมฟังเลย หรือต่อให้คนตาบอดตั้งใจฟัง
แต่พวกเขาก็จะหาเหตุผลสารพัดสารพัน
มาใช้คัดง้างกับคำพูดที่คนตาดีเล่าออกมา
(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ส่วนคนตาดีก็จะพยายามอธิบายให้ฟังอยู่ครู่หนึ่ง
เมื่อพบความจริงว่าคนตาบอดไม่สามารถที่จะปลงใจเชื่อเรื่องนี้ได้
มีวิธีเดียวคือต้องให้คนตาบอดสังเกตและพิสูจน์เอง
เพราะถ้าคนตาบอดพิสูจน์อย่างจริงจัง
คนตาบอดก็ต้องพบความจริงอย่างแน่นอน
เพราะว่านี่คือสัจธรรม
เพราะความจริงมีอยู่ ดวงอาทิตย์มีอยู่ ดวงจันทร์มีอยู่
(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
และที่จริงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็ไม่ได้รอให้ใครมาพิสูจน์ด้วยซ้ำ
ปัญหาจึงอยู่แค่ที่ว่า คนตาบอดจะเข้าถึงความมีอยู่จริงนี้ได้อย่างไรกัน
ซึ่งก็มีอยู่ทางเดียว คือคนตาบอดต้องเอาจริงเอาจัง
ต้องอดทนต่อการพิสูจน์ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
แล้วเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้เอง
(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เพราะไม่ว่าจะอย่างไร
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปตามความเชื่อหรือความเข้าใจผิดของใคร
ไม่ว่าคนตาบอดจะพยายามอ้างเหตุผลสารพัดร้อยแปด
มาอธิบายว่าดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นั้นไม่มีอยู่จริงหรอก
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น
แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังคงส่องแสงต่อไป ดวงจันทร์ก็ยังขึ้นลงตามปกติ
ไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆ กับสารพันเหตุผลที่คนตาบอดยกมาทั้งสิ้น
(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาสอนสั่งล้วนเป็นสัจธรรม
ที่ท้าให้ (คนตาบอด) พิสูจน์ด้วยตนเอง
เพราะคนที่จะเดือดร้อนและต้องทนทุกข์ต่อไป
ก็คือคนตาบอดนั่นเอง
ฉะนั้นเมื่อผู้ที่มีจักษุได้มาบอกกล่าวให้แล้ว
จึงไม่ใช่พระอาทิตย์หรือพระจันทร์เลยที่จะพลาดโอกาสให้ผู้คนได้ทำความรู้จักกัน
แต่คือคนตาบอดนั่นเองที่จะพลาดโอกาสยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไป
(ฉบับการ์ตูน) คนตาบอด คนตาดี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เมื่อถึงวันหนึ่งที่แม้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงมีอยู่
แต่จะไม่มีใครฟังคำสอนของพระพุทธองค์อีกต่อไป
คนตาบอดจะเชื่อน้ำคำของคนตาบอดด้วยกัน
จักไม่เหลือใครฟังคำพูดของมหาบุรุษผู้มีจักษุเป็นเลิศอีกแล้ว
เมื่อนั้นเองจึงเป็นเหตุเสื่อมแห่งคำสอน และเป็นกรรมของคนตาบอดโดยแท้จริง
บทความจากหนังสือ “นิพพานชั่วพริบตา”
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

นิพพานชั่วพริบตา

ท่านสามารถหาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่
– ร้านนายอินทร์ : http://goo.gl/oSFjEP
– ร้านซีเอ็ด : https://se-ed.com/s/bXrE
– ร้านสวนยินดี : http://suanyindee.lnwshop.com/p/11
– ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
– หรืออ่านได้ในห้องสมุด