(การ์ดคำสอน) มีความสุขที่ทำเข็มวินาทีให้เดิน

(การ์ดคำสอน) มีความสุขที่ทำเข็มวินาทีให้เดิน
คลิกดาวโหลดดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่

เพราะเข็มวินาทีเป็นปัจจัย
เข็มสั้นเดินถึงเลข ๑๒ จึงเกิดขึ้น
ทุกๆ การเคลื่อนของเข็มวินาที
แม้เพียงติ๊กเดียว
ส่งผลต่อการเคลื่อนของเข็มสั้น
เราดูไม่ออกว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่
แต่เรารู้ดีว่าทุกการเคลื่อนของเข็มวินาที
เป็นเหตุปัจจัยให้เข็มสั้นเคลื่อนที่แน่นอน
เราเองใจร้อนเสมอ
ที่อยากเห็นเข็มสั้นเดินให้ได้เร็วดั่งใจ
ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นมีความสุข
ที่ทำเข็มวินาทีให้เดินล่ะ

ถ้าทำอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจให้เข็มสั้น
เดินไปจนถึงเลข ๑๒ ด้วยซ้ำ
เผลอแป๊บเดียวก็จะได้ยินเสียงนาฬิกา
ตีที่เลข ๑๒ อย่างแน่นอน
นี่ล่ะคือการปฏิบัติธรรม
เพื่อหลุดพ้นที่แท้จริง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
(๔ ก.ย. ๕๗)