เมื่อความตายเป็นธรรมชาติ จะไม่มีผู้ตาย

เมื่อความตายเป็นธรรมชาติ จะไม่มีผู้ตาย

ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ความตายเป็นของยั่งยืน
อันเราจะพึงตายเป็นแท้
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ
ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง
ความตายของเรา เป็นของเที่ยง
ควรที่จะสังเวช ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน
ครั้นปราศจากวิญญาณ อันเขาทิ้งเสียแล้ว
จักนอนทับ ซึ่งแผ่นดิน
ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน
หาประโยชน์มิได้…
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ (ใช่)
ความตายของเรา เป็นของเที่ยง (ใช่)
ความตายของเรา เป็นของเที่ยง
ถ้าความตายเป็นของเรา เราตายเเน่
ถ้าเมื่อไหร่ความตายเป็นธรรมชาติของขันธ์
ไม่ถูกยึดถือ
จะไม่มีผู้ตาย
หากเรายืนอยู่ในมุมของรูปนาม
ที่เป็นสังขตะเกิดๆ ดับๆ เราตายเเน่
เเต่หากเราเปลี่ยนมุมไปยืนอยู่
ในมุมของวิมุตติ
ไม่มีความตาย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก คอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สเข้ม คอร์สนี้ไม่มีในโลก”
ตอนที่ 4 ทานข้าวอย่างมีสติ

สามารถดาวโหลดคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ฟังได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/hardcore-course/