ที่พึ่งที่จริงเเท้คือ พระพุทธ พระธรรม เเละพระสงฆ์

คนทุกคนจะมีที่พึ่งที่จริงเเท้ก็คือ พระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม เเละพระสงฆ์ ซึ่งขณะนี้พระสงฆ์ตัวเป็นๆ ก็ได้ลงมาอยู่ ณ ที่นี้เเล้ว เมื่อบุคคลใดก็ตามขาดที่พึ่งอันสมควรก็อาจเป็นเหตุอกุศลหรือมารทั้งหลายได้โอกาสที่จะเข้ารุกรานเบียดเบียน เเต่เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็จะทำให้เหล่ามารเเละอกุศลไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไป
ที่พึ่งที่จริงเเท้คือ พระพุทธ พระธรรม เเละพระสงฆ์
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ดูจิตหนึ่งพรรษา”

ท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากห้องสมุด
หรือสามารถดูหาอ่านได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
http://suanyindee.lnwshop.com/product/12/ดูจิตหนึ่งพรรษา