เพราะพระพุทธ พระธรรรม และพระสงฆ์มีจริง

เพราะพระพุทธ พระธรรรม และพระสงฆ์มีจริง
ผมจะยกตัวอย่างโลกๆ ให้ฟังง่ายๆ
ถ้าสมมุตอีกพันปีข้างหน้า
โลกนี้พอรบราฆ่าฟันกันจนแบบแหลกลาญ
มีกระดาษชิ้นหนึ่ง ปลิวๆๆ ไป หรือว่าหนังสือเล่มหนึ่ง
โดนไฟไหม้ แต่ไฟไหม้ไม่หมด ตกไปถึงยุคนั้น
มีนักวิทยาศาสตร์หยิบขึ้นมา
แล้วก็นั่งดูที่หน้าปก มันเขียนว่า e=mc2
แล้วก็ลงชื่อ ไอน์สไตน์
คนที่ได้กระดาษแผ่นนั้น หรือหนังสือเล่มนั้น
ในยุคนั้นไม่มีใครรู้จัก ไม่รู้จักสูตรนี้
ไม่รู้จักใครเป็นคนคิด ไม่รู้จักใครทั้งสิ้นเลย
แล้วก็ทดลอง ทดลองเท่าที่ปัญญามี
ลองไปลองมาตามหนังสือที่ยังเหลือให้ค้นคว้า
วันหนึ่งมันระเบิดตู้มขึ้นมา
แต่ว่ายังไม่ระเบิดแรง แค่หน้าดำ
ระเบิดแรงคงตายไปเลย
ระเบิดตูมขึ้นมา แล้วรู้เลยว่า
e=mc2 นี่ เป็นสูตรของระเบิด
ถ้าสูตรนี้ใช้ได้ แสดงว่า
คำว่าไอน์สไตน์ที่เป็นคนคิด คนนี้ต้องมีจริง
เมื่อมีการพิสูจน์แล้ว e=mc2 เวิร์กจริงๆ
คำว่าไอน์สไตน์ มีจริงแน่
ถ้าไม่มีคนคิด จะมีสูตรนี้ขึ้นมาได้ยังไง
ถ้ามีใครเจริญตามมรรค
จะด้วยความอะไรก็แล้วแต่ แล้วทำอย่างจริงจัง
วันหนึ่งบรรลุเปรี้ยงปร้างขึ้นมา
ท่านจะรู้เลยว่า พระธรรมคำสั่งสอนนี้มีอยู่จริงๆ
แล้ววินาทีเดียวกันถัดกันมา จะรู้เลยว่า
จะมีพระธรรมได้ยังไง ถ้าไม่มีผู้ตรัสรู้ขึ้นมา
ผมถามว่าถ้าสิ่งนั้นแจ้งขึ้นมาในใจของใครก็ตาม
เขาจะยังมีความลังเลสงสัย
ในพระพุทธ พระธรรรม พระสงฆ์อยู่หรือ ?
เขาจะรู้เลยว่าพระอริยสงฆ์เจ้า
ที่เดินทางไปก่อน
มีอยู่จริงๆ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
๑๔ กันยายน ๒๕๕๕