สัมมาทิฎฐิ จะพาให้ข้ามภพข้ามชาติไหม

คำถามจากโยคี
“เรียนถามอาจารย์ครับ ในชาติปัจจุบัน ได้พบพระพุทธศาสนา มีสัมมาทิฎฐิแล้ว แต่ยังไม่บรรลุธรรม การมีสัมมาทิฎฐิ เข้าใจธรรม ถือเป็นสัญญาหรือไม่ เมื่อเกิดใหม่สัมมาทิฎฐิจะหายไป เหมือนสัญญาที่หายไป (จำอะไรไม่ได้เมื่อเกิดใหม่) หรือไม่? ขอบคุณครับ”
สรุปคงหมายความว่าเรา เข้ามาฟังธรรมแล้ว ได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้อะไรอย่างนี้ แล้วก็กำลังพยายามที่จะปฏิบัติ สมมติว่าวันที่ตายไปสิ่งที่พอจะเข้าใจ สิ่งที่มาได้ยินจะบันทึกเอาไว้ในสัญญาแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติไหม น่าจะอย่างนี้ถูกไหมครับที่ท่านกำลังสงสัย เอาล่ะก็ลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน
อริยทรัพย์ ๗ ประการ ๗ ประการนี้ข้ามภพข้ามชาติตามที่พระพุทธเจ้าตรัส มีอยู่แค่ ๗ ประการนี้ ถ้าท่านมี ๗ ประการนี้ ก็น่าเชื่อได้ว่าในชาติต่อๆ ไปหากเหตุปัจจัยของท่านถึงพร้อม สิ่งที่ท่านสั่งสมไว้น่าจะออกมาได้ ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน ถ้าสมมติว่าชาตินี้ท่านเข้าใจ เกิดศรัทธา เกิดศีล เกิดหิริโอตัปปะอะไรก็ตาม แต่ชาติหน้าท่านไปเป็นเดรัจฉาน เหตุปัจจัยของท่านไม่ถึงพร้อมที่สิ่งที่ท่านสั่งสมมาจะแสดงผลออกมาได้ก็ต้องเข้าใจ แต่หากท่านไปเกิดเป็นอยู่ในสุคติที่สามารถมีกายนี้ที่จะระลึกสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ เหตุปัจจัยของท่านถึงพร้อมมันก็แสดงผลออกมาได้ ๗ ประการนี้ก็คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญานะครับ ๗ ข้อ ข้ามภพข้ามชาติ ความเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจะฝังรากลึก เกิดชาติใดๆ หากยังมีพระพุทธศาสนา เส้นทางของท่านจะยังค่อยๆ เอียงๆๆ เข้าไปหาได้เรื่อยๆ อย่างเช่นมาในวันนี้ก็ดี หรือจะไปอยู่ตรงไหนก็ดี ท่านจะเอียงๆๆ ถ้าคนไม่สนใจเลยจะเอียงๆ เข้ามาไหมเนี่ย ไม่มีหรอก มันต้องมีอะไรบ้างล่ะ บางคนนั่งดู Youtube ใจลอยๆ เบื่อจังเลย มันสะกิดตึ๊กแล้วก็ลองนั่งดู ถ้าคนมันไม่มีเลยเนี่ยจะคลิ๊กเข้าไปใน Youtube ธรรมะอย่างนั้นหรือ ไม่มีหรอก จะดูทำไมน่าเบื่อเขาบอก แต่พวกเราเบื่อที่ไหน ตื่นตาตื่นใจออก มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้
สัมมาทิฎฐิ จะพาให้ข้ามภพข้ามชาติไหม
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม