รปภ.กระจอก ส่วนประเภทหลังเรียก รปภ.อาชาไนย

เนกขัมมะ การพรากออกจากสิ่งต่างๆ ที่ยึดติด เสพติดไว้
รปภ.ยืนเปิดประตู แลกบัตร ตะเบ๊ะทำความเคารพรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกหมู่บ้าน รปภ. ส่วนใหญ่จะสนใจในท่าทางของตัวเองให้ดูดี ขึงขัง ตัวตรง ท่าทางทะมัดทะแมง
แต่มี รปภ. มืออาชีพ ที่ก็ทำอย่างนั้นเช่นกันแต่มิได้จดจ่อแต่เรื่องท่าทาง แต่กลับสังเกตพฤติกรรมของคนเข้า-ออกตลอดเวลา ว่าอากัปกิริยาเหล่านี้ชวนสงสัยหรือมีพิรุธไหม ติดตามสอดส่อแม้นขับรถผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแล้ว
รปภ. ๒ ประเภทนี้ประเภทแรกเรียก รปภ.กระจอก ส่วนประเภทหลังเรียก รปภ.อาชาไนย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา