เพื่อให้สัตว์โลกได้มีที่พึ่งเป็นเครื่องออกจากทุกข์

ถึงวันนี้เราเองเป็นผู้ที่ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้พระศาสนา อีกทั้งยังประโยชน์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเต็มความสามารถเเล้ว เเต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ต้องช่วยกันเข็นกงล้อศาสนาต่อไป เพื่อให้สัตว์โลกได้มีที่พึ่งเป็นเครื่องออกจากทุกข์
เพื่อให้สัตว์โลกได้มีที่พึ่งเป็นเครื่องออกจากทุกข์
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ดูจิตหนึ่งพรรษา”

ท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากห้องสมุด
และสามารถดูได้ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
http://suanyindee.lnwshop.com/product/12/ดูจิตหนึ่งพรรษา