เพราะนี่คือทางพ้นทุกข์อย่างถาวร

เพราะนี่คือทางพ้นทุกข์อย่างถาวร
การมาปฏิบัติธรรม คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์
หนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่ต่างจากทุกศาสนา คือ
มีคำอีกคำนึงวงเล็บตัวใหญ่ๆ มากๆ คือคำว่า “อย่างถาวร”
ไม่ใช่พ้นกันแบบเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุข ไม่ใช่
เมื่อปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์อย่างถาวร
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากคอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาเบื้องต้น

สามารถดูคลิปวีดีโอธรรมบรรยายคอร์สนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
http://youtu.be/IsyQp2y-m5U?list=PLg335evdAUbbKXh0LraWoKKGI_P37WVFt