เอาให้แน่ กำลังเห็นว่าจิตมีโทสะ หรือเรามีโทสะ ?

เอาให้แน่ว่า เห็นว่าจิตมีโทสะหรือเรามีโทสะ
และที่สำคัญคือ ถ้าเห็นว่าจิตมีโทสะ
นั่นไม่มีเราเข้าไปปนในผู้ดู
และผู้ถูกดูก็ไม่เป็นของเราด้วยเช่นกัน
สภาพนั้นจิตต้องตั้งมั่นมาก

เพราะจิตไม่ตั้งมั่นจากการเจริญมรรค
การดูการรู้จึงหลงทั้งหมด
เมื่อหลงจะเกิดเป็น
ภพ..ชาติ..ชรามรณะ ต่อไปเรื่อยๆ

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา