เราต้องเรียนวิชาของพระพุทธเจ้า

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
คนเราไม่ควรเรียนแต่วิชาทางโลกไว้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงกายเพียงอย่างเดียว จิตใจจะเหี่ยวแห้งขาดพลัง เราต้องศึกษาธรรมเพื่อนำชีวิตบ้าง ไม่ให้ชีวิตเป็นทุกข์
ได้มาก็ไม่ทุกข์ เสียไปก็ไม่ทุกข์ อยู่ก็ไม่ทุกข์ ตายก็ไม่ทุกข์ แล้วชีวิตนี้เราจะต้องการอะไรอีก ในเมื่อใจมันพอแล้ว
ฉะนั้น จงเรียนวิชาที่เป็นปัญญาเฉพาะหน้า คือวิชาของพระพุทธเจ้า เรียนแล้วให้อยู่เหนือโลก อยู่เหนือทุกข์ ไม่ใช่อยู่เหนือโลกอย่างที่ไปดาวอังคารได้นะ ไปถึงดาวอังคารก็ยังอยู่ในจักรวาลนี้อยู่ดี ยังมีความทุกข์อยู่ อย่างนี้ใช้ไม่ได้
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com