มัคคานุคา คือ…

คำว่า “มัคคานุคา” พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ โดยความหมายก็คือ “ผู้เดินตามมรรค” ซึ่งท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้ว่า อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ ก็คือ ตถาคตเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ในวันที่ท่านตรัสรู้ อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยสัจ ๔ ที่เราได้ยินกันมา ในวันนั้นยังไม่เคยมีมรรคมีองค์ ๘ มาก่อน ซึ่งอริยสัจผู้ที่รู้เเจ้งอริยสัจได้จะต้องเดินผ่านเส้นทางของมรรคมีองค์ ๘ เเต่ในวันที่ท่านตรัสรู้ยังไม่มีมรรคมีองค์เเปด จึงเหมือนกับว่าถ้าไม่มีทางก็ไปไม่ถึงจุดนั้น สถานที่ๆ จะไปเปรียบเป็นรูปธรรม แต่พระองค์สามารถตรัสรู้ขึ้นได้เอง ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้คือ อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ ส่วนภิกษุที่ตามมาภายหลังเริ่มต้นตั้งเเต่ท่าน โกญทัญญะ เป็นต้นมาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ เรียกว่ามัคคานุคา คือผู้เดินตามมรรค ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรืออริยสาวกหรือเเม้เเต่ผู้ที่ปฏิบัติตามหรือกำลังปฏิบัติอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายเรียกว่ามัคคานุคาคือผู้เดินตามมรรค ส่วนพระองค์ท่านเป็น อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ ถ้าเป็นหัวเเถวก็คือคนที่หนึ่ง ถ้าไม่มีคนที่หนึ่งมรรคจะไม่มี
ดังนั้นเมื่อศาสนาพุทธในกาลข้างหน้าอาจจะหมดไปตามกาล หมดไปตามกฎของอนิจจังทั้งๆ ที่เป็นสัจธรรม ในวันข้างหน้าจะไม่มีมรรคเหลือ เมื่อไม่มีมรรคก็จะไม่มีการตรัสรู้อริยสัจขึ้นมาอีก จนกว่าจะมีผู้ที่สั่งสมบารมีมามากพอเเล้วก็เป็น อรหันต์สัมมาสัมพุทธะองค์ต่อไป
ดังนั้นวันนี้เราโชคดีเเล้วนะครับ ที่ยังมีศาสนาพุทธ ยังมีคำสอนทุกๆ อย่างอยู่ อย่าปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรม
ในคอร์สปฏิบัติธรรมโตขึ้นหนูจะเป็นเบ๊นซ์ ตอน สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น

ดูคลิปวีดีโอคอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
http://youtu.be/3yjsKZG5rmU?list=PLJvMwkyTBefV9C5RzNh0UX322Z122_w0q

หรือดูในรูปแบบแผ่น DVD ที่นี่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/24/dvd-ชุดโตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์-ซีรีย์ชุดที่-1-5-5