ปฏิบัติธรรม จึงพ้นทุกข์

การที่คนเราฟังธรรมะและหมั่นปฏิบัติธรรม ก็จะทำให้พระพุทธศาสนาและกงล้อพระพุทธศาสนาหมุนไปไม่หยุดอยู่กับที่ ฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกัน ผลักดันกงล้อพระธรรมจักรให้เคลื่อนต่อไป เพราะปัจจุบันคนที่สนใจฟังธรรมะน้อยลงมาก ยิ่งเยาวชนไทยรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เลย ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ลืมเลือนพุทธศาสนาไปในที่สุด เพราะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทรก
วงจรชีวิตคนเราก็เหมือนกับโดมิโนเล็กๆ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ในใจ คนที่เคยมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่มาวันหนึ่งก็สิ้นเนื้อประดาตัว แล้วจะเอากระจิตกระใจที่ไหนมาใช้ชีวิตต่อไป บ้างก็คิดสั้นฆ่าตัวตาย แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น กลับเป็นการสร้างภาระให้คนที่มีชีวิตอยู่
ทำไมคนเราต้องทุกข์ เพราะทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุ คือ ใจเราเองทั้งสิ้น ใจเราทำไมต้องไปยึดติดกับผู้อื่น ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็มีความสุขได้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินกี่ร้อยล้าน แต่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นก็จะไม่เกิดความวิตกกังวลใด ผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมและอยากหาทางพ้นทุกข์ จะต้องฝึกให้รู้สึกตัวหรือการเจริญสติ บำเพ็ญภาวนาจิต เป็นประจำก็จะหาหนทางดับทุกข์ได้
สติ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คนเราในปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากการขาดสติ จิตที่เรายังรู้สึกหวาดกลัวและละแวงกับสิ่งที่ต้องเผชิญ เราควรฝึกสติ ไม่ใช่ให้ฝึกแล้วมีสติดี แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริง
สติในสัญชาติญาณใฝ่ต่ำ คือ สติที่คิดจะประทุษร้ายผู้อื่นตลอดเวลา กายกับใจของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติ เพราะเมื่อใดที่เราหันกลับมามองกายกับใจ มันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆ เราจึงพยายามหนีออกไปข้างนอกตลอดเวลา มันเกิดจากสัญชาติญาณของจิต คือจะหนีทุกข์
จะไม่ยอมเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดูคลิปวีดีโอธรรมบรรยายนี้ได้ที่นี่
http://youtu.be/KhFTN2HzXr0?list=PLDzf9cyBwgxCjMpbMNN8JxdbYZLkyBxBc