เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก กายก็ไม่ลำบาก

จากพุทธพจน์ในอานาปานสติบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก กายก็ไม่ลำบาก ซื่งนั่นจะทำให้เราเห็นว่าเมื่อเราอยู่กับสมาธิ กายทั้งหลาย(ซื่งไม่ใช่ของเรา) เมื่อมีความสงบทางใจ ทุกๆ อณูของร่างกายก็จะสงบ ความสงบสุขของเเต่ละเซลล์เเต่ละอณูก็จึงทำให้เกิดความมีอายุยืนโดยอัตโนมัติ ก็เหมือนเครื่องจักรหรือเหมือนทุกอย่าง ถ้าทำงานหนักมันก็อยู่ได้ไม่นาน เเต้ถ้าทำงาน พอดีๆ หรือว่าได้พักผ่อนเซลล์ได้พักผ่อน มันก็มีอายุที่ยืนยาวต่อไป ในทางกลับกัน ถ้าหากจิตใจเต็มไปด้วยอกุศลหรือว่าบีบคั้นหรือเต็มไปด้วยความทุกข์ เเน่นอนที่สุดโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเบียดเบียนรวมถึงร่างกายก็เริ่มเเย่ลง
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรม
ในคอร์สปฏิบัติธรรม “ทุบเปลือก ทำลายเมล็ด”

ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/destroy-seed/

หรือท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากห้องสมุด
หรือสามารถซื้อหนังสืออ่านได้ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป