ตั้งอธิฐานจิตทำความเพียร

ผมให้เคล็ดลับการปฏิบัติไว้อย่างหนึ่ง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในใจต้องมีคำคำหนึ่ง
ซึ่งตั้งแต่พระอรหันตสาวก
จนถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมได้
หรือที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ
มีกันทุกคน
คือคำว่า “ตายเป็นตาย”

ไปอ่านบันทึกครูบาอาจารย์รูปไหนก็ได้ที่ท่านบรรลุธรรม
ทุกองค์จะมีหนึ่งคำที่เหมือนกันอาจจะต่างพื้นคำพูด
แต่คำคำหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ข้างในก็คือ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น “ตายเป็นตาย”

ไม่มีใครถอยหลัง ทุกคนสู้ตาย
ไม่มีใครยอมแพ้กิเลส ตายเป็นตาย

ถ้าท่านนั่งแค่ ๑๕ นาทีท่านปวดขา
ตายเป็นตาย ให้รู้ไป
ให้ขามันหากลงไปตรงนี้เลย
อยากจะดูจริงๆ ว่ามันจะหักไหม

เปิดคอร์สปฏิบัติธรรมมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
ปฏิบัติมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว
ไม่เคยเห็นใครขาหักเลย
มีแต่ใจท้อแท้อย่างเดียว

เพราะฉะนั้น “ตายเป็นตาย”
อย่าไปกลัว
แล้วท่านอาจจะพบธรรม

เราจะปฏิบัติธรรม
เราต้องมีความเพียรแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากบรรยายธรรม
ในคอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาคอร์สเข้ม”
ณ ยุวพุทธกสมาคมฯ ๔-๗ เมษายน ๒๕๕๗
ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายท่อนนี้ทั้งหมดได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=JySNItDm5Ak