คำว่า “สัตว์” ในทางธรรมะหมายถึงสิ่งใด

“สัตว์”
สัตว์ คำนี้เราได้ยินบ่อยมากนะครับ ในหนังสือในบทสวด เเบบไหนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ รวมถึงคนถูกไหม ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน “สัตว์”
พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์สำหรับผู้ที่ยังมีตัณหา
ผู้ที่พ้นไปจากอำนาจของตัณหา ตั้งเเต่อริยบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นไป ไม่เรียกว่าสัตว์
เพราะตัณหาทำอะไรท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาจะมีอยู่ในสัตว์ สัตว์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหา บีบคั้นจิตใจตลอดเวลา สัตว์เหล่านี้จึงต้องเวียน ว่าย ตาย เกิด ไม่มีที่สิ้นสุด
พระพุทธเจ้าเเยกคำว่าสัตว์อยู่ตรงอริยบุคคลขึ้นไปไม่เรียกสัตว์ ต่ำกว่านั้นมีตัณหาเข้ามาบีบคั้นเรียกสัตว์ สัตว์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์ เพื่อพ้นจากอำนาจของตัณหาที่บีบคั้นมาเป็นเจ้านายบงการไม่มีวันสิ้นสุด
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากคอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สเข้ม คอร์สนี้ไม่มีในโลก”
ตอนที่ 4 ทานข้าวอย่างมีสติ

สามารถดาวโหลดคลิปเสียงคอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/hardcore-course/