เข้าใจจริงๆ หรือว่า “สัมมาทิฎฐิคืออะไร”

หากใครก็ตามปฏิบัติภาวนาเเล้วไม่รู้จักขันธ์ ๕ เเทบจะปิดโอกาสการเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เลย เพราะในเมื่ออุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ เเล้วยังไม่รู้จักเลยว่าขันธ์ ๕ คืออะไร
วันเเรกที่เราเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม เรารู้สึกว่าทุกข์คือความรู้สึกเป็นทุกข์ อันนี้คือทุกคนในโลกเจ็ดพันล้านคน คำว่าทุกข์ในอริยสัจ ๔ ท่านรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกเป็นทุกข์ เวลาใครมาบอกว่า ทุกข์ควรรู้ (ในปริวัตรที่ ๒ ของอริยสัจ ๔ ทุกข์ควรรู้) เราก็รู้สึกว่าเราก็รู้นะว่าเราเป็นทุกข์
“..ก็นี้ไงฉันก็ทุกข์อยู่ฉันก็รู้..”
ถ้างันหลุดไปไกลเลย หลุดไปจากอริยสัจเลย
ใครนะเป็นทุกข์?
ถ้ามาพูดใกล้ๆ ผม ผมจะถามว่าใครนะเป็นทุกข์ ?
“..ก็ฉันไงเป็นทุกข์..”
มันจบตั้งเเต่คำนั้นเเล้ว ท่านไม่ได้เห็นอริยสัจหรอก ท่านยังเห็นว่ากูเป็นทุกข์ ตัวกูเนี่ยเป็นทุกข์ ท่านไม่ได้เห็นทุกข์ ไม่ได้เห็นสภาพทุกข์ ไม่ได้เห็นความทุกข์ เเต่ท่านเป็นทุกข์
เพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมคืออะไร
เเล้วปฏิบัติไปเเล้วมันต้องเห็นอะไร
เข้าใจในอะไร
สัมมาทิฎฐิคืออะไร
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรมหลักสูตร “มัคคานุคาเข้ม”
ในคอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้”
ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอคอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
http://youtu.be/kdl3NZ9KBqY?list=PLg335evdAUbbHLfHqqO1F1FlW2kMSqUwL