รู้แจ้งจนวางขันธ์ ๕ ลงเสียได้

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
อาจารย์คนสุดท้าย อาจารย์ที่แท้จริงก็คือเราเอง
คำสอนทั้งหมดไม่ว่าจะจากพระพุทธเจ้า จากครูบาอาจารย์
นั่นเป็นได้อย่างมากก็สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
แต่ความจริงของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นมาจากเราเอง
(“เรา” นี่คือขันธ์ ๕ ของเราเอง
ขันธ์ ๕ แท้ๆ “ไม่มีเรา”
แต่ถ้าไม่พูดเราจะไปเข้าใจขันธ์ ๕ ใครก็ไม่รู้)
ปัญญาที่แท้จริงมาจากจิตเราเอง
เมื่อจิตหมดความยึดถือจิตที่ทำให้เกิดความเห็นผิด
ก็จะเกิดจิตวิชชาขึ้นมาแทน
นั่นล่ะที่จะเกิดความรู้แจ้งจนวางขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ จะไม่ถูกยึดถืออีกต่อไป
จิตจะคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์นั้น
ไม่ใช่พยายามจะปล่อยอุปาทานในขันธ์
แต่เมื่อปล่อยความเห็นผิดที่จิตไปยึดถือจิต
อุปาทานในขันธ์ก็หลุดออกทั้งหมด
ยิ่งพยายามปล่อยขันธ์เมื่อนั้นก็มีตัวตนอยู่นั่นเอง
ดังนั้นปฏิบัติธรรมให้ไปจัดการดับเหตุ ผลจะดับ
ด้วยการเจริญมรรคมีองค์ ๘
จากธรรมบรรยาย หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
(คัดลอกมาจากบทความข้อคิดมุมมองเพื่อปัญญาจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/