รู้ลม ละไว ไม่ไหล ไม่คร่ำครวญ

“รู้ลม ละไว ไม่ไหล ไม่คร่ำครวญ”

เป็นคำง่ายๆ ให้ผู้คนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อจะเป็นบันไดเดินทางไปสู่คำต่อไป

คำต่อไปก็คือ
“เห็นเกิดดับ รับความจริง สรรพสิ่งมีเหตุ หมดเหตุ สงบเย็น”
จะเริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ที่กระทบเข้ามาล้วนมีเหตุให้เกิดจึงเกิดสิ่งนี้เป็นผล
ล้วนมีเหตุจึงเกิดสิ่งนี้เป็นผล
เห็นเกิดดับ เห็นว่าสรรพสิ่งเกิดๆ ดับๆ
เพราะฉะนั้นจิตจะเริ่มปล่อยวาง
มันจะเริ่มวางความรู้สึกนั้นลงได้
ถ้าเราโกรธใครเราเห็นว่าในที่สุดมันก็ดับ
เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็ดับไป
มันจะเริ่มไม่เข้าไปยึดถือมาก
มันก็จะเริ่มปล่อย
ปล่อย
เราก็จะอยู่ในความจริงได้โดยไม่ทุกข์
โดยไม่ทุกข์จนกระทั่งสู่ความสงบมากขึ้น มากขึ้น
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ในรายการ สยามสัปปายะ
สามารถดูคลิปวีดีโอรายการฉบับเต็มได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=3wFw_Kx2XIM