ต้องเจริญมรรคให้ครบทั้ง ๘ ข้อ

ต้องเจริญมรรคให้ครบทั้ง ๘ ข้อ
สิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการรู้เเจ้งในธรรมคือ “ไตรลักษณ์” ถ้าเอาเเต่เจริญสติมีสติสัมปชัญญะ รู้ให้มาก รู้ให้บ่อย รู้ให้นาน เเต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เลยจิตก็ไม่ตั้งมั่น เเม้เห็นการเกิด-ดับ เเต่จะไม่มีวันเห็นความจริง ไม่มีวันรู้เเจ้งว่าสิ่งนี้ คือขันธ์ห้า คือรูปนาม ทำให้ไม่สามารถละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมาว่านี่เป็นกูนี่เป็นของกูได้เลย เเต่พระโสดาบันจะละได้เบ็ดเสร็จ
พระพุทธเจ้าตรัสถึงทางสุดโต่งสองสาย (กามสุขัลลิกานุโยค, อัตตกิลมถานุโยค) ว่าบรรพชิตไม่ควรเข้าไปข้องเเวะ ไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้า ไม่ใช่ทางสู่นิพพาน จากนั้นทรงเเสดงต่อด้วยว่า ตถาคตได้ตรัสรู้เเล้ว ได้เกิดดวงตา ได้ทำญาณให้เกิดขึ้น เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปด้วยความรู้พร้อม เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน
ทางสายกลางนั้นคือ “มรรคมีองค์ ๘”
อย่าลืมว่านี่คือปฐมเทศนาครั้งแรก ยังไม่เคยมีใครได้ยินอะไรมาก่อนเลย เริ่มต้นทรงเทศน์บอกว่าทางสองสายที่ไม่ควรข้องเเวะคืออะไร ต่อมาทรงบอกว่ามีทางสายกลางที่เป็นทางเดินไปสู่พระนิพพาน ข้อปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งจะทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรม เป็นเครื่องสงบระงับคือ “มรรค” เเม้จะกล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ เเต่ในการเเสดงธรรมครั้งเเรกไม่ได้ทรงพูดถึงอริยสัจเลย ทรงสอนมรรคมีองค์ ๘ ก่อนอื่น เพราะมรรคคือทางที่จะทำให้เกิดดวงตารู้ว่าอริยสัจคืออะไร ถ้าไม่เดินตามมรรคทั้งเเปดข้ออย่าหวังว่าจะรู้เเจ้งอริยสัจ
พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ตรงๆ ในธรรมจักรอยู่เเล้ว เเต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะพลาดประเด็นเรื่องมรรคไป เพราะมัวตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คนบอก หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำคือการเจริญสติเพียงอย่างเดียว เเต่ไม่เคยรู้เลยว่ามรรคมีองค์ ๘ คืออะไร ทำไมต้องมี ๘ ข้อ พระพุทธเจ้าทรงสอนมรรคเเค่ข้อใดข้อหนึ่งได้หรือไม่
คำตอบก็คือ ถ้าไม่ปฏิบัติมรรคครบทั้งเเปดข้อให้เกื้อหนุนกัน มรรคไม่มีทางรวมกำลังเป็นหนึ่งดังที่เรียกว่า “มัคคสมังคี”
สาเหตุที่การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า อาจเป็นเพราะเราพลาดมรรคไปตั้ง ๗ ข้อก็เป็นได้ คือได้สัมมาสติข้อเดียว เเต่ข้ออื่นไม่ได้เลย หากเป็นเช่นนั้นคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็ยังอยู่อีกไกล
ฉะนั้น ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรศึกษาเรื่องมรรคให้ละเอียดยิบ ทุกบททุกพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัส เพราะไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสเเล้วไม่จริงหรือไม่มีประโยชน์
“ทุกคำที่ตรัสล้วนเเฝงประโยชน์ในการเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานไว้ทั้งหมด”
“อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม”
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ทุบเปลือกทำลายเมล็ด”

ท่านสามารถฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/destroy-seed/

หรือท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากห้องสมุด
หรือสามารถซื้อหนังสืออ่านได้ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป