ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ทางเพื่อความรู้แจ้ง

ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ทางเพื่อความรู้แจ้ง
มีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ท่านตรัสบอกสาวก ท่านถามสาวกว่า

เธอเห็นกิ่งไม้ที่เขากำลังลากไปเผาไหม

สาวกบอกว่าเห็นพระเจ้าข้า

เธอเดือดร้อนกับกิ่งไม้นั้นไหม

ไม่เดือดร้อนพระเจ้าข้า

ทำไมเธอถึงไม่เดือดร้อนล่ะ

เพราะกิ่งไม้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าข้า

ใช่ วันไหนก็ตามที่เธอรู้เเจ้งเเล้วก็เห็นความจริงขึ้นมาว่ารูปนี้ นามนี้ กายนี้ ใจนี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา เธอจะทุกข์กับมันได้ยังไง

เราไม่ได้มาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะการปฏิบัติธรรม เเต่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านบอกคือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” เเล้ววันหนึ่งเราจะตรัสรู้เเจ้งขึ้นมาในตัวเเต่ละบุคคลเอง เเล้วจะเห็นอย่างที่ท่านเห็น เเล้วจะรู้เเจ้งอย่างที่ท่านรู้เเจ้ง
เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ใช่มาทำให้เหมือนพระพุทธเจ้า ไม่ใช่มาฟังเเล้วก็คิดให้เหมือนพระพุทธเจ้าคิด อย่างนั้นเค้าเรียกปรัชญา ฝรั่งหรือว่าทางการศึกษาเข้าใจศาสนาพุทธผิดหมด ที่บอกว่าเป็นพุทธปรัชญา ศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญา ศาสนาพุทธเป็นการปฏิบัติเเล้วรู้เเจ้งขึ้นมาที่ตัวของผู้ปฏิบัติเอง ไม่ใช่มาคิดให้เหมือนพระพุทธเจ้า เเต่ท่านมีเส้นทางเดินไว้ให้เดิน
ฉะนั้นการฟังธรรม ฟังเพื่อเป็นเเนวทาง เเต่สุดท้ายมันจะเเจ้งขึ้นมาในใจของทุกคน ซึ่งการรู้เเจ้งขึ้นมา อาศัยสติที่จะพาเข้าไป สติก็ไม่ใช่ปัญญา สติก็เป็นเเค่อุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนักกว่ากิเลสที่เป็นของเกิดดับ เเต่นำมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อใช้ประโยชน์จนเสร็จสิ้นเเล้วสติก็อยู่ทำหน้าที่ของตัวเองไป ก็ไม่มีใครยึดถือเขา
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากคอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาเบื้องต้น
http://youtu.be/IsyQp2y-m5U?list=PLg335evdAUbbKXh0LraWoKKGI_P37WVFt