แท้จริงเราทำบุญเพื่ออะไร บุญเกิดจากอะไรบ้าง

เรานี้แหละจะพยากรณ์ตัวเราเอง
ผมถามง่ายๆ เลย เวลาท่านใส่บาตร อะไรที่ท่านคิดอยู่ในใจครับ เอาที่ท่านคิดอยู่ทุกวันหรือว่าที่เวลาที่ไปใส่บาตร สมมุติว่าผมยกตัวอย่างสักคนหนึ่ง ก็ขอให้ได้มีกินมีใชัในภพนี้ ภพหน้า อะไรก็เเล้วเเต่ เวลาเราไปทำบุญใส่บาตรเราก็เพื่อเราจะได้มีกินมีใช้ในอนาคตหรือว่าในชาติหน้า(คนชอบมองไปชาติหน้า)ก็เอาชาติหน้าก็ได้
ผมถามง่ายๆ ว่า มีใครไหมที่ใส่บาตรเเล้ว ขณะที่กำลังใส่บาตร คิดว่าอาหารถุงนั้นพระจะได้ฉันในวันนั้น มีไหม อาหารที่เราใส่ในบาตรพระจะได้เอาไปฉันวันนั้น
ไม่มี (เอ้า! เเล้วไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการใส่เหรอ เอาไปให้ท่าน เพื่อท่านจะได้ฉันไง) เออ เเต่เราไม่เคยคิด เราคิดมีเเต่จะเอา
บางคนไปวัด ไปล้างห้องน้ำ ผมก็ถามว่า โอ้! ขยันนะล้างห้องน้ำ เขาก็บอกผมว่า “..อาจารย์ล้างห้องน้ำเนี่ยได้บุญมาก..” ผมบอกอ๋อเหรอ ได้ยังไงล่ะบุญเนี่ยล้างห้องน้ำ “..รู้ไหมอาจารย์ มันเป็นสุขา สุขาเนี่ยมีคนเขามาถ่ายทุกข์ ถ้าล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะได้บุญเยอะ..”
อ่อ…คุณไม่เคยคิดเลยหรือว่า คนที่มาใช้คนต่อไปเขาจะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ล้างห้องน้ำ ยังจะเอาอีกเหรอ ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยหรือ นี้มันอะไรกัน
บุญเเปลว่าอะไร ผมถามเขาว่า บุญเเปลว่าอะไร
ตอนนี้ชาวพุทธเป็นอะไร ไปทำบุญ ไปเอาบุญ เอาอะไรบุญ
เรามาทำความเข้าใจเรื่องง่ายๆ ที่กำลังสับสนกันดีกว่า ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ “บุญ” คิดว่าการทำบุญก็คือ การตักบาตร, การถวายทรัพย์, ปัจจัย, การถวายสังฆทาน เพียงเท่านี้เป็นต้น
“บุญ” หรือ “ปุญญะ” เเปลว่า ชำระ หมายถึงการทำให้หมดจด จากมลทิน เครื่องเศร้าหมองอันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ
บุญ ตามพระไตรปิฎกเราสามารถสร้าง “บุญ” ได้ถึง ๓ อย่างคือ ๑.ทาน ๒.ศีล ๓.ภาวนา
๑. ทาน คือการให้ เช่นที่กล่าวมาเเล้ว คือการตักบาตร บริจาคทรัพย์ ถวายสังฆทาน เป็นต้น ถือเป็นจาคะ หรือการให้นับเป็นบุญอย่างหนึ่ง (# แต่มีการให้บางประการที่ไม่นับเป็นบุญเช่น สุรา มหรสพ ให้สิ่งเพื่อกามคุณ เป็นต้น)
๒. ศีล คือ ความประพฤติที่ไม่ละเมิดหรือ รักษาความสำรวมทางกาย วาจา การรักษาศีลสำหรับ ฆราวาส ได้เเก่ ศีล ๕ เเละอุโบสถศีล(มี ๘ ข้อ)
๓. ภาวนา คือ การอบรมจิตทางสมถะเเละทางวิปัสสนา การนั่งสมาธิ เรียกว่า สมถะภาวนา ส่วนการนั่งวิปัสสนา (สติรู้ถึงรูป-นาม) เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากคอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาเบื้องต้น
http://youtu.be/IsyQp2y-m5U?list=PLg335evdAUbbKXh0LraWoKKGI_P37WVFt