เพราะการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์ คือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์

เพราะการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์ คือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์
วันนี้เราโชคดีเหลือเกินที่พระบรมศาสดาท่านไม่เห็นความเกิดเป็นธรรมดา ในวันที่ท่านยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และไม่เห็นความแก่เป็นธรรมดา ไม่เห็นความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่เห็นความตายเป็นธรรมดาอย่างพวกเรา ท่านเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นทุกข์ ท่านจึงแสวงหาหนทางที่จะพ้นไปจากทุกข์ ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีมรรคมีองค์ ๘ ในวันนี้เลย
พวกเราทุกคนเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายเป็นธรรมดา จนไม่คิดว่าจะมีทางออก แถมชินกับมันจนยอมจำนน ซ้ำร้ายกลับเห็นมันเป็นธรรมดา ไม่เห็นมันเป็นทุกข์ ทุกข์หลักๆ ไม่เห็น ไปเห็นทุกข์ย่อยๆ รายวันรายชั่วโมง
ถ้ามีคนที่เรารักตายวันนี้เพราะอุบัติเหตุหรือเพราะเป็นโรคร้ายจะทุกข์ไหม?
ทุกข์สิ
ทำไมพอเกิดแล้วจึงทุกข์ ทำไมความเกิดจึงเป็นทุกข์ การปรากฏขึ้นแห่งขันธ์คือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์ เพราะขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง มันดิ้นรนรักษาสภาพของมัน การพลัดพราก เจ็บป่วย โรคร้าย แก่ชรา หลงลืม เงอะงะ จนถึงตายไป มาจากเหตุคืออะไรล่ะ เพราะมีเกิดจึงมีทุกอย่างที่กล่าวมา
เราเกิดมาทำไม?…
เราไม่ได้เกิดมาทำไม หากท่านพูดได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คลอด แล้วหมอถามท่านว่า “เกิดมาทำไม” ท่านจะตอบว่าอย่างไร?
ถ้าหมอถามผม ผมก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไร นอกจาก “ผมไม่ได้เกิดมาทำไม ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้น ไม่ได้เกิดมาใช้กรรมใช้อะไรทั้งนั้น”
ถ้าผมถามคนอื่นได้ ผมจะถามว่า “ทำไมผมถึงเกิดมา?”
และจะได้คำตอบว่า “เพราะมีเหตุเกิดจึงเกิด”
แล้วอะไรคือเหตุที่ทำให้ผมเกิด…ตัณหา
หากผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเกิด ผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่ ผู้ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเจ็บ และผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย นี่เป็นคำของพระศาสดา
ท่านเชื่อไหมล่ะ?
หรือพวกเรา อยากเกิด…กลัวตาย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (วิปัสสนาจารย์)

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “เห็นถูก รู้เเจ้ง ๓”
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-3.pdf

ภาพประกอบบทความจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “พุทธศาสดา”