สังคมพระพุทธศาสนา มี ๓ เสาหลัก

aj-prasert-7
พวกเรามีวันนี้กันได้ก็เพราะพุทธศาสนา เรารู้อย่างเดียวว่าถ้าพุทธศาสนายังอยู่จะต้องมีผู้คนที่พ้นทุกข์ได้ พุทธศาสนาจะยืนอยู่ได้ก็อาศัย ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ วัด

ส่วนที่ ๒ พระสงฆ์ สามเณร

ส่วนที่ ๓ ก็คือชาวบ้านทุกๆคน

สามส่วนนี้ อยู่ไม่ได้อันเดียว ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าทั้ง ๓ ส่วนนี้เเข็งเเรง พุทธศาสนาจะยืนต่อไปได้เเละจะมีผู้คนที่ได้รับประโยชน์ต่อไป ถ้าวันหนึ่งที่เราเข้าใจ เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราจะพ้นทุกข์จริงๆ

พุทธศาสนาต้องฝากไว้กับหัวใจของทุกๆคน ไม่ได้ฝากไว้ที่วัด ไม่ได้ฝากไว้ที่พระ เเต่ต้องอยู่ในใจของทุกคน

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา